Štátni príslušníci z krajín EÚ*, Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA**), Šengenského priestoru, Izraelu, USA, Kanady, Nového Zélandu, Austrálie a Singapuru nepotrebujú pre príchod do krajiny na dobu max. 90 dní žiadne víza, musia si však splniť ohlasovaciu povinnosť.

 


POVOLENIE K POBYTU PRE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV Z KRAJÍN EÚ/EFTA

Štátni príslušníci z krajín EÚ*, Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA**), Šengenského priestoru, Izraelu, USA, Kanady, Nového Zélandu, Austrálie a Singapuru nepotrebujú pre príchod do krajiny na dobu max. 90 dní žiadne víza, musia si však splniť ohlasovaciu povinnosť. Do 90 dní je potrebný len doklad, a to cestovný pas alebo občiansky preukaz.

V zásade platí, že povolenie k pobytu musí byť vyžiadané ešte pred príchodom do Švajčiarska, a to v domovskom štáte. Výnimkou sú príslušníci krajín EÚ/EFTA. Na základe sociálnej dohody medzi Švajčiarskom a EÚ môžu požiadať o povolenie k pobytu aj po príchode do Švajčiarska. Pre bližšie informácie je potrebné vždy kontaktovať štátny sekretariát pre Migráciu. Cudzinec, ktorý opustí Švajčiarsko po pobyte dlhšom ako 90 dní, sa musí na miestnom úrade odhlásiť a povolenie k pobytu odovzdať.

 

 


POVOLENIE K POBYTU PRE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV MIMO KRAJÍN EÚ/EFTA

Švajčiarsko má s cca 40 štátmi (vrátane USA, Austrálie, Nového Zélandu, Izraela a Singapuru) tzv. dohodu o oslobodení od víz (Short Stay Visa Waiver). Pravidlá vzájomného oslobodenia od vízových povinností sa vzťahujú na pobyt bez zárobkovej činnosti na max. 3 mesiace v priebehu 6 mesiacov (90 dní v priebehu 180 dní).

Štátni príslušníci z ostatných krajín (mimo krajín EÚ, EFTA a vyššie uvedených) potrebujú víza, aby mohli pricestovať do Švajčiarska. Ak však existujú pochybnosti o platobnej schopnosti žiadateľa o pobyt, švajčiarske úrady môžu požadovať, aby tretia osoba podpísala za žiadateľa garanciu vo výške 30 000 CHF na pokrytie všetkých vzniknutých nákladov. Ak žiadateľ potrebuje “sponzora”, všetky potrebné formuláre a inštrukcie dostane od príslušného švajčiarskeho zastúpenia v zahraničí. Dokument s detailnými informáciami o vízových údajoch pre všetky štáty nájdete aj na spolkovom úrade pre migráciu.