Využívanie slovenských mobilných operátorov v zahraničí, berúc do úvahy Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko, má isté obmedzenia, o ktorých ste možno ani netušili. Napriek skutočnosti, že Európska únia vydala 15. júna 2017 nariadenie o zrušení roamingových poplatkov, t. j. môžete volať, esemeskovať a používať internet za rovnaké ceny ako na Slovensku, má to isté obmedzenia, ktoré vám priblížim v tomto článku.

Pri Švajčiarsku, samozrejme, toto obmedzenie neplatí, lebo nie je v Európskej únii, ale uvediem vám prehľad, s akými cenami môžete pri používaní slovenského operátora počítať.

V rámci slovenských mobilných operátorov ma zaujímali najmä dve nasledovné otázky:

 1. Ako je to s volaním, dátami, SMS, ak sa v Rakúsku a Nemecku zdržiavam napríklad 4 mesiace a dlhšie?
 2. Aká cena je za volanie, dáta a SMS zo Švajčiarska na Slovensko?

Mobilný operátor – 4ka

4ku prevádzkuje firma SWAN Mobile, a. s. Na Slovensku začala poskytovať mobilné služby na základe pridelenej licencie v lete 2014. Na Slovensku je najmladším mobilným operátorom.

1. „Ak systém vyhodnotí, že využívate služby 4ky častejšie v Rakúsku a Nemecku ako na Slovensku, príde vám upozorňujúca SMS a zablokujú vám volania, dáta a SMS.“

POZNÁMKA: Na otázku, ako dlho by ste sa mali zdržiavať v Rakúsku a Nemecku, aby to systém vyhodnotil a prišla vám upozorňujúca SMS, som odpoveď, žiaľ, nedostal.

2. Volanie zo Švajčiarska na Slovensko je spoplatnené podľa aktuálne platného cenníka. Švajčiarsko patrí do zóny 2.

Popis

Cena

Odchádzajúce volania (zo CH na SR)

2,0 €/min.

Prichádzajúce volania (ak sa nachádzate vo CH a využívate 4ku)

0,40 €/min.

Prenos dát (vo CH)

2,0 €/1 MB

Odoslané SMS (zo CH na SR)

0,20 €/SMS

Mobilný operátor – O2

O2 Slovakia, s. r. o. získala licenciu na prevádzkovanie služieb Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky 7. septembra 2006.

1. „V celej EÚ využívate dáta bez akýchkoľvek príplatkov až do veľkosti objemu dát stanovenej v časti „Objem voľných dát pre O2 SMART Paušál, O2 Paušál, O2 Dáta a príplatky v roamingu“.

Aby sme však zabránili zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu roamingu v EÚ na iné účely ako na pravidelné cestovanie, môžeme vám pri prekročení stanovených limitov alebo pri nedodržaní zásad primeraného využívania účtovať k domácim cenám roamingové príplatky.

Výška roamingových príplatkov je:

 • vo výške nepresahujúcej 0,0384 € za minútu odchádzajúceho hovoru,
 • 0,00948 € za minútu prichádzajúceho hovoru,
 • 0,012 € za SMS,
 • 0,0042 € za MMS alebo za MB.

K zneužívaniu a neobvyklému používaniu roamingu v EÚ dochádza najmä vtedy, ak vaša spotreba v krajinách EÚ a váš pobyt v týchto krajinách v sledovanom období prevláda nad domácou spotrebou a pobytom v domácom štáte.

Pred uplatnením akéhokoľvek roamingového príplatku vás vopred informujeme, takže vás na vašich cestách nič neprekvapí.

POZNÁMKA: Vyššie uvedená podmienka platí, ak za tri mesiace využijete v pomere viac služieb, v našom prípade v Rakúsku a Nemecku ako na Slovensku.

2. Volanie zo Švajčiarska na Slovensko je spoplatnené podľa aktuálne platného cenníka. Služby sú spoplatňované hneď po vstupe do krajiny. Švajčiarsko patrí do zóny 2.

Popis

Cena

Odchádzajúce volania (zo CH na SR)

1,70 €/min.

Prichádzajúce volania (ak sa nachádzate vo CH a využívate O2)

1,70 €/min.

Prenos dát (vo CH)

9,0 €/1 MB

Odoslané SMS (zo CH na SR)

0,35 €/SMS

Mobilný operátor – Orange

Orange Slovensko je slovenský najväčší mobilný operátor, ktorý pôsobí na trhu od 27. marca 2002 (predtým ako Globtel, a. s. od 15. januára 1997).

1. Ak strávite počas štyroch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov viac ako 50 % času v regulovanom roamingu (EÚ) a zároveň tam spotrebujete za toto obdobie viac ako 50 % minút, SMS alebo dát (musia byť splnené obe podmienky súčasne), má spoločnosť Orange právo účtovať roamingové príplatky za tie služby, ktoré boli využívané v zahraničí v objeme nad 50 % z jeho celkovej spotreby počas štyroch mesiacov.

Výška roamingových príplatkov je:

 • odchádzajúci hovor 0,0384 €/min.,
 • odoslanie SMS 0,012 €/SMS,
 • prenesené dáta 0,0054 €/MB (5,40 €/1000 MB).

Pred začatím účtovania príplatkov zákazníka vždy informujeme formou SMS správy o tejto skutočnosti.

2. Volanie zo Švajčiarska na Slovensko je spoplatnené podľa aktuálne platného cenníka. Švajčiarsko patrí do zóny 2.

Popis

Cena

Odchádzajúce volania (zo CH na SR)

0,06 €/min.

Prichádzajúce volania (ak sa nachádzate vo CH a využívate Orange)

0,01 €/min.

Prenos dát (vo CH)

0,06 €/1 MB

Odoslané SMS (zo CH na SR)

0,02 €/SMS

Mobilný operátor – Slovak Telekom

Slovak Telekom (do 1. júla 2010 bol známy pod názvom T-Mobile) je súčasťou spoločnosti Deutsche Telekom AG. Už 12. septembra 1991 sprostredkoval EuroTel (historický názov) na Slovensku hovor v analógovej sieti NMT prostredníctvom mobilného telefónu.

1. Zákazník za posledné 4 mesiace strávil v krajinách EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Andore viac ako 50 % času a zároveň spotreboval v týchto krajinách viac ako 50 % minút, SMS, MMS alebo dát.

Po 4 mesiacoch bude zákazník upozornený SMS správou. Ak sa do 14 dní od doručenia SMS správy správanie zákazníka nezmení, bude mu k jeho spotrebe minút, SMS, MMS alebo dát účtovaný roamingový príplatok.

Správanie zákazníka sa vyhodnocuje vždy za 120 predchádzajúcich dní. Ak sa zákazník, ktorý platí roamingový príplatok, vráti na Slovensko a za posledných 120 dní strávi na Slovensku viac ako 50 % času a spotrebuje viac ako 50 % minút, SMS, MMS alebo dát, Slovak Telekom mu prestane účtovať roamingový poplatok.

Výška roamingových príplatkov je:

 • odchádzajúci hovor 0,038 €/min.,
 • prichádzajúci hovor 0,00912 €/min.,
 • odoslanie SMS 0,012 €/SMS,
 • odoslanie MMS 0,0042 €/MMS,
 • prenesené dáta 0,0042 €/MB.

2. Volanie zo Švajčiarska na Slovensko je spoplatnené podľa aktuálne platného cenníka. Švajčiarsko patrí do zóny 2.

Popis

Cena

Odchádzajúce volania (zo CH na SR)

1,95 €/min.

Prichádzajúce volania (ak sa nachádzate vo CH a využívate Slovak Telekom)

0,99 €/min.

Prenos dát (vo CH)

0,49 €/1 MB

Odoslané SMS (zo CH na SR)

0,39 €/SMS

Porovnanie slovenských mobilných operátorov – Švajčiarsko

Popis

4ka

O2

Orange

Slovak Telekom

Odchádzajúce volania (zo CH na SR)

2,0 €/min.

1,70 €/min.

0,06 €/min.

1,95 €/min.

Prichádzajúce volania (ak sa nachádzate vo CH)

0,40 €/min.

1,70 €/min.

0,01 €/min.

0,99 €/min.

Prenos dát (vo CH)

2,0 €/1 MB

9,0 €/1 MB

0,06 €/1 MB

0,49 €/1 MB

Odoslané SMS (zo CH na SR)

0,20 €/SMS

0,35 €/SMS

0,02 €/SMS

0,39 €/SMS

Príjemným prekvapením je Orange, kde využívanie jeho služieb vo Švajčiarsku je viac než prijateľné. Ak plánujete zotrvať dlhšie obdobie v Rakúsku alebo Nemecku, musíte počítať s dodatočným navýšením faktúry.