Hľadáte si prácu v Rakúsku, Nemecku alebo vo Švajčiarsku v oblasti stavebníctva, priemyslu, hotelierstva, gastronómie, ale nie ste si istí, ako by mal vyzerať správne vypracovaný životopis? Spísal som pre vás body, ktoré odzrkadľujú dlhoročné praktické skúsenosti a krok za krokom vás privedú k vytvoreniu kvalitného životopisu.

Niektorí z vás si určite povedia, že pripraviť si dobrý životopis nie je žiadna veda, niektorí zas zaujmú stanovisko, že doteraz im ich životopis stačil a nikdy nebol problém nájsť si prácu. Mojím odporúčaním je pripraviť si jeden kvalitný životopis, ktorý vás bude sprevádzať počas celej profesijnej cesty.

Životopis je mimoriadne dôležitým dokumentom pri uchádzaní sa o prácu. Je to súhrn vašich profesijných skúseností a vašou osobnou vizitkou, ktorou musíte zaujať budúceho zamestnávateľa. Mal by byť stručný, výstižný, prehľadný a bolo by ideálne, ak by bol napísaný na 1 až 2 stranách A4. Vo všeobecnosti platí, že v nemecky hovoriacich krajinách sa na životopis kladie veľký dôraz.

5 bodov, ktoré by ste mali mať v životopise

1. Osobné údaje (Persönliche Daten) a dátum nástupu (Eintrittsdatum)

 • Uvediete svoje osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telefón (aj s predvoľbou), e-mail.
 • Dôležitou súčasťou je nepochybne fotografia tváre. Odporúča sa fotografia od profesionála, nie „selfie“, fotka z párty alebo spoločná fotka s niekým. Adekvátnou možnosťou je použiť fotografiu z pasu. Životopisom bez fotky si niekoľkonásobne znižujete šance získať prácu.
 • Zo skúseností odporúčam uviesť pod osobnými údajmi dátum nástupu. Ušetríte tým čas personalistovi.

DOBRE VEDIEŤ:

Namiesto nadpisu „Životopis (Lebenslauf)“ uveďte radšej názov pozície, o ktorú sa uchádzate. Personalista vás bude vedieť hneď zaradiť bez potreby zdĺhavejšieho študovania životopisu.

2. Jazykové znalosti (Sprachkentnisse)

 • Uvediete svoje jazykové znalosti, ktoré postačuje uviesť v medzinárodnom formáte (A1 – C2). Označenie jednotlivých stupňov: A1 – úplný začiatočník, A2 – začiatočník, B1 – mierne pokročilý, B2 – stredne pokročilý, C1 – pokročilý a C2 – rodený hovorca.
 • Odporúčam uviesť aj rodný jazyk a ostatné jazyky, ktorými hovoríte alebo im aspoň rozumiete. Nie je výnimkou, že budete pracovať s niekým z inej národnosti a personalista vás príjme práve z dôvodu znalosti iného jazyka.

3. Pracovné skúsenosti (Berufliche Erfahrung)

 • Pracovné skúsenosti uvádzajte chronologicky od najnovšej po najstaršiu.
 • Obdobie, ako dlho ste pracovali v jednotlivých spoločnostiach, uvádzajte vo forme mesiac/rok – mesiac/rok.
 • Uveďte zamestnávateľa, pre ktorého ste pracovali, ako aj miesto práce a štát. Ak ste pracovali pre pracovnú/personálnu agentúru, uveďte jej názov a v zátvorke názov firmy, pre ktorú ste vykonávali prácu.
 • Napíšte pracovné pozície a ku každej pracovnej pozícii rozpíšte, čo bolo obsahom vašej náplne práce. Čím konkrétnejšie, tým lepšie.

DOBRE VEDIEŤ:

Jednoslovným opisom pracovnej pozície, napr. elektrikár (Elektriker) bez bližšej špecifikácie (Aufgabenbereich), znižujete svoje šance u zahraničného zamestnávateľa. Personalista v tomto prípade nevie, či máte skúsenosť s bytovou/domovou alebo priemyselnou elektroinštaláciou, či sa vyznáte v technickej (výkresovej) dokumentácii, či dokážete podľa nej pracovať, napr. zapájať rozvádzače. Čas, ktorý by mal personalista tráviť zisťovaním, radšej bude venovať uchádzačovi, ktorý to v životopise uvedie.

4. Vzdelanie (Ausbildung)

 • Uvádzajte rovnako v slede, teda od najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysoká škola, stredná škola). Základná škola sa nezvykne uvádzať.
 • Dôležité je uviesť rok štúdia, odbor zamerania a štát, kde ste študovali.

5. Dodatočné schopnosti (Zusätzliche Qualifikationen)

 • Do tejto časti môžete uviesť vodičský preukaz, získané certifikáty – predovšetkým tie, ktoré úzko súvisia s pozíciou, o ktorú sa uchádzate.

Nezabudnite na poslednej strane uviesť dátum, mesto a váš podpis. Životopis posielajte vo formáte .pdf v záujme zachovania nastaveného formátovania.

DOBRE VEDIEŤ:

Ak disponujete od predchádzajúcich zamestnávateľov tzv. pracovným posudkom (Arbeitszeugnis) v nemeckom jazyku, určite ho odporúčam poslať spolu so životopisom. Ideálne je mať pracovné posudky z krajiny, kde sa uchádzate o prácu.

Kvalitne spracovaný slovenský životopis, ktorý nakoniec preložíte cez prekladač Google, je zbytočne vynaložené úsilie. Aby ste zanechali u zahraničného zamestnávateľa dobrý dojem a získali si ho, je potrebný aj kvalitný preklad so zachovaním gramatickej a štylistickej správnosti.

(kliknite a napíšte mi e-mail)