• Povinnosti SZČO a zamestnanca pred vycestovaním do Švajčiarska (sociálna a zdravotná poisťovňa, daňový úrad, ÚPSVaR).
  • Checklist, čo všetko si so sebou zobrať a oceníte vo Švajčiarsku.
  • Kde hľadať vhodné pracovné ponuky a na čo si dávať pozor.
  • Aký obsah by mala mať pracovná zmluva vo Švajčiarsku (náhľad zmluvy, preklad, pracovné podmienky).
  • Čo je to prihlasovacia povinnosť a aké povinnosti vám z nej vyplývajú (náhľad, preklad, dôležité body).
  • Prečo je dôležité disponovať potvrdením o ubytovaní. Kde všade ho budete potrebovať (vzor, preklad).
  • Ako si zvoliť vhodného telefónneho operátora vo Švajčiarsku na telefonovanie a internet. Aké dokumenty budete potrebovať.
  • Výber vhodnej banky vo Švajčiarsku. Aké dokumenty budete potrebovať.
  • Slovná zásoba s ktorou sa stretnete pri vyššie uvedených bodoch.