• Checklist, čo všetko vybaviť pri odchode zo Švajčiarska.
  • Dokumenty bez ktorých by ste nemali oddísť.
  • Formuláre, ktoré po návrate na Slovensko určite oceníte.
  • Ako je to s vyplatením BVG (druhý dôchodkový pilier). Je možné ho vyplatiť? (návod, preklad dokumentov, konkrétne dokumenty k stiahnutiu).
  • Aké máte povinnosti po návrate do rodnej krajiny?
  • Slovná zásoba s ktorou sa stretnete pri vyššie uvedených bodoch.