• Checklist, aké sú vaše povinnosti vo Švajčiarsku.
 • Ako si zvoliť vhodnú zdravotnú poisťovňu. Význam a dôležitosť jednotlivých pripoistení.
 • Čo je to Arbeitszeugnis? Prečo si ho žiadať od zamestnávateľov a aké benefity vám z neho plynú?
 • Prepis vodičského preukazu na švajčiarsky. Ako postupovať a aké dokumenty budete potrebovať. (návod, preklad dokumentov, konkrétne dokumenty k stiahnutiu).
 • Prepis auta na švajčiarske evidenčné čísla. Návod ako postupovať, čomu sa vyvarovať a aké dokumenty vyplniť. (preklad dokumentov, konkrétne dokumenty k stiahnutiu).
 • Postup vybavenia rodinných prídavkov (preklad dokumentov, konkrétne dokumenty k stiahnutiu).
 • Nárok na podporu v nezamestnanosti vo Švajčiarsku. Kedy máte na ňu nárok a aké dokumenty potrebujte k vybaveniu (preklad dokumentov, konkrétne dokumenty k stiahnutiu).
 • Ako je to s daňovým priznaním, daňovou tarifou vo Švajčiarsku a cirkevnou daňou.
 • Grafické vysvetlenie výplatnej pásky s  prepočtami. Ktoré položky si sledovať a prečo?
 • Ako postupovať pri pracovnom úraze a na čo máte nárok. (preklad dokumentov, konkrétne dokumenty k stiahnutiu).
 • Pobytové povolenia vo Švajčiarsku. Ich význam, dôležité body a aké údaje obsahujú?
 • Slovná zásoba s ktorou sa stretnete pri vyššie uvedených bodoch.