Popis pracovnej pozície

 • Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických zariadeniach a komunikácia s nimi
 • Prestieranie stolov, kladenie príborov, tanierov, pohárov a prestieraní
 • Uvádzanie hostí k voľným miestam na stolovanie
 • Prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie
 • Servírovanie objednaných pokrmov a nápojov, príležitostné dokončovanie prípravy pokrmov na stole
 • Odnášanie použitých príborov, tanierov a pohárov zo stolov
 • Účtovať platby a inkasovať sumy za objednávku

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ SLOVNÉ SPOJENIA v životopise

ČAŠNÍK, ČAŠNÍČKA / KELLNER, KELLNERIN

 • Obsluhovanie zákazníkov v gastronomických zariadeniach a komunikácia s nimi (Betreuung der Kunden in gastronomischen Einrichtungen und Kommunikation mit ihnen), prestieranie stolov (Gedeck), dodržiavanie správnych zásad stolovania (Einhaltung der korrekten Grundsätze des Tischmaniers), uvádzanie hostí k voľným miestam na stolovanie (Einführung der Gäste in verfügbare Sitzplätze), poskytovanie servisu pri výbere jedál a nápojov (Service bei der Auswahl von Speisen und Getränken), prijímanie objednávok od zákazníkov – ich vybavovanie a vyúčtovanie (Annahme von Bestellungen von Kunden – deren Verarbeitung und Abrechnung)
 • Príprava tovaru na každodenný chod hotela (Vorbereitung von Waren für den täglichen Betrieb eines Hotels); dodržiavanie prípravy (Einhaltung von Vorbereitung), kvality a výroby v súlade s pokynmi (Qualität und Produktion gemäß den Anweisungen); triedenie a likvidácia odpadu (Müllsortierung und -entsorgung); zodpovednosť za poriadok a čistotu vo vstupnej hale (Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit in der Lobby); prevádzanie a dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Umsetzung und Einhaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)
 • Práca s pokladňou, obsluha zákazníkov. Arbeit mit der Registrierkasse, Kundenservice.
 • Prestieranie stolov, kladenie príborov, tanierov, pohárov a prestieraní. Vorbereiten von Tischen, Platzieren von Besteck, Tellern, Tassen und Aufdecken im Allgemeinen
 • Privítanie a usádzanie hostí podľa aktuálnych voľných kapacít. Begrüßung und Abwicklung von Gästen nach aktueller Verfügbarkeit
 • Poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov. Beratung bei der Auswahl von Speisen und Getränken
 • Prijímanie objednávok od zákazníkov. Empfangen von Bestellungen von Kunden
 • Servírovanie objednaných pokrmov a nápojov, príležitostné dokončovanie prípravy pokrmov na stole. Servieren von bestellten Mahlzeiten und Getränken, gelegentliches Fertigstellen der Essenszubereitung auf dem Tisch
 • Prijímanie a odovzdávanie reklamácií zodpovednému pracovníkovi. Empfangen und Weiterleiten von Beschwerden an den verantwortlichen Mitarbeiter
 • Vyúčtovanie platieb a inkasovanie dlžnej sumy v domácej a cudzej mene, prípadne platobnej karty. Abrechnung von Zahlungen und Einzug des fälligen Betrags in in- und ausländischer Währung oder Zahlungskarte
 • Odnášanie použitých príborov, tanierov a pohárov zo stolov. Sammeln gebrauchten Bestecks, Teller und Tassen von den Tischen
 • Zabezpečovanie rezervácií stolov. Sichern von Tischreservierungen

ORIENTAČNÉ PLATOVÉ OHODNOTENIE

Platové podmienky – Rakúsko

VEDIEŤ VIAC

mesačná mzda

štandardne na úrovni medzi 1500 – 2200 Eur/mes./netto*

*závisí od skúseností, platovej kategórie, odpracovaných hodín, typu zariadenia a lokality; rakúska pracovná zmluva

OSTATNÉ

Ubytovanie: štandardne poskytované bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty

Strava: štandardne poskytovaná bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva od roku 2021

Platové podmienky – Nemecko

VEDIEŤ VIAC

Mesačná mzda

štandardne na úrovni medzi 1600 – 2000  Eur/mes./netto*

*závisí od skúseností, odpracovaných hodín, daňovej triedy, typu zariadenia a lokality; nemecká pracovná zmluva

OSTATNÉ

Ubytovanie: štandardne poskytované bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty. Stretnente sa aj s ponukami s plateným ubytovaním

Strava: štandardne poskytovaná bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty. Stretnete sa aj s ponukami s platenou stravou za zvýhodnené ceny

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platné kolektívne zmluvy od roku 2021

Platové podmienky – Švajčiarsko

VEDIEŤ VIAC

Mesačná mzda

štandardne na úrovni medzi 2500 – 3000 CHF/hod./netto*

*závisí od skúseností, odpracovaných hodín, daňovej triedy, typu zariadenia a lokality; švajčiarska pracovná zmluva

OSTATNÉ

Ubytovanie: štandardne poskytované bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty

Strava: štandardne poskytovaná bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva v roku 2021

POUŽITÉ ZDROJE

 • wko.at
 • hotelier.de
 • gav-service.ch

Ak ste našli akúkoľvek nezhodu alebo máte nápad na vylepšenia, dajte mi prosím vedieť. Budem vďačný za akúkoľvek spätnú väzbu.

(kliknite a napíšte mi e-mail)