Popis pracovnej pozície

 • Čítanie technickej dokumentácie a dodržiavanie pracovných postupov v nadväznosti na dokumentáciu
 • Navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia
 • Vysekávanie otvorov a rýh do stien a podláh
 • Odblankovávanie elektrických vodičov a káblov
 • Zapájanie elektrických vypínačov, zásuviek, rozvádzačov, spínačov, prípojok, ističov, poistiek, transformátorov, svietidiel a ostatných zariadení
 • Operatívne riešenie vzniknutých problémov na rozvádzačoch a iných elektrotechnických zariadeniach
 • Dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov
 • Znalosť používania elektrikárskych nástrojov a prístrojov.

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ SLOVNÉ SPOJENIA v životopise

ELEKTRIKÁR / ELEKTRIKER;  ELEKTROMONTÉR / ELEKTROMONTEUR

 • Navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia (Konstruktion von elektrischen Leitungen), rozvádzačov (Schaltanlagen), hlavných a vedľajších vypínačov a výstražných tabuliek (Haupt- und Nebenschaltern sowie Warnschildern).
 • Pripájanie (Anschließen), zapájanie (Einstecken), oprava a odpájanie zásuviek (Reparieren und Trennen von Steckdosen), rozvodných skríň (Anschlusskästen), vypínačov (Schaltern), prípojok (Anschlüssen), ističov (Leistungsschaltern), poistiek (Sicherungen), lámp (Lampen), transformátorov a iných elektrických zariadení (Transformatoren und anderen elektrischen Geräten).
 • Vysekávanie otvorov do stien, stropov a podláh (Schneiden von Löchern in Wänden, Decken und Böden), ťahanie ochranných rúr (Ziehen von Schutzrohren), montovanie krabičiek do stien (Montieren von Kästen in Wänden).
 • Diagnostikovanie a oprava porúch. Diagnostizieren und Reparieren von Fehlern
 • Znalosť čítania technickej dokumentácie. Kenntnisse im Lesen technischer Dokumentationen.
 • Ťahanie káblov a odblankovávanie. Verteilung und Abisolieren von Kabeln.
 • Elektroinštalatér na stavbe (Elektroinstallateur auf einer Baustelle), inštalácia káblov (Installation von Kabeln), konektorov (Steckverbindern), ističov (Leistungsschaltern), výmena starej elektroinštalácie (byty, rodinné domy, reštaurácie) (Austausch alter Elektroinstallationen (Wohnungen, Häuser, Restaurants).
 • Elektroinštalatér na stavbe bytov a rodinných domov (Elektroinstallateur beim Bau von Wohnungen und Häusern), inštalácia káblov (Installation von Kabeln), konektorov a ističov (Steckern und Leistungsschaltern)
 • Elektrikár pri výstavbe haly na výrobu automobilov (Elektriker beim Bau einer Autohalle); elektrické osvetlenie (elektrische Beleuchtung), inštalácia káblov (Kabelinstallation).
 • Elektroinštalácie v bytoch, domoch a hoteloch vysokej kategórie. Elektroinstallationen in Wohnungen, Häusern und Hotels hoher Kategorie.
 • Elektromechanik rozvodných zariadení. Elektromechanik von Verteilungsanlagen.
 • Okresný montér (Bezirksinstallateur), opravár zariadení vysokého a nízkeho napätia (Reparaturbetrieb von Hoch- und Niederspannungsgeräten), meranie a regulácia (Messung und Regelung).

ORIENTAČNÉ PLATOVÉ OHODNOTENIE

Platové podmienky – Rakúsko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 12,06 – 13,73 Eur/hod./brutto*

*závisí od platovej kategórie a skúseností; rakúska pracovná zmluva

DIÉTY

26,40 Eur/deň*

*plnohodnotný deň; skrátený deň nad 5 hodín – 13,20 Eur/deň

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

0,89 Eur/hod.*

*ak sú náplňou práce montáže

OSTATNÉ

Ubytovanie: 15 Eur/deň*

*príspevok na ubytovanie pri práci nad 6 hodín. Pri vlastnom ubytovaní nad 120 km od sídla firmy je príspevok poukázaný na váš účet.

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva od roku 2021 

Platové podmienky – Nemecko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 12,40 – 14,50  Eur/hod./brutto*

*závisí od skúseností a platovej kategórie; nemecká pracovná zmluva

DIÉTY

10 – 50 Eur/deň*

*v závislosti od viacerých faktorov

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

OSTATNÉ

Ubytovanie: príspevok nebýva štandardom, ostáva v réžii uchádzača

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

všeobecne záväzné vyhlásenie kolektívnej zmluvy pre odbor elektro od roku 2021

Platové podmienky – Švajčiarsko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 32,50 – 36,00 CHF/hod./brutto*

*závisí od skúseností a miesta práce; švajčiarska pracovná zmluva

DIÉTY

od 12 – … CHF/deň*

*závisí od kolektívnej zmluvy a ďalších parametrov

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

OSTATNÉ

Ubytovanie: príspevok nebýva štandardom, ostáva v réžii uchádzača

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva od roku 2021

POUŽITÉ ZDROJE

 • wko.at
 • bmas.de
 • gav-service.ch

Ak ste našli akúkoľvek nezhodu alebo máte nápad na vylepšenia, dajte mi prosím vedieť. Budem vďačný za akúkoľvek spätnú väzbu.

(kliknite a napíšte mi e-mail)