Popis pracovnej pozície

 • Vykonávanie rôznych klampiarskych prác (strihanie, ohýbanie, vysekávanie, valcovanie, spájkovanie, nitovanie, vŕtanie atď.)
 • Práca s rôznymi typmi materiálov – pozinkované, medené, hliníkové a iné plechy
 • Oplechovávanie striech, terás, balkónov, lodžií, atík, ríms, parapet a pod.
 • Vypočítavanie, zakresľovanie a vyhotovovanie výrobkov z plechu.
 • Montovanie, demontovanie a oprava plechových častí

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ SLOVNÉ SPOJENIA v životopise

KLAMPIAR / SPENGLER, KLEMPNER

 • Výroba (Herstellung), montáž a oprava klampiarskych výrobkov a dielov (Montage und Reparatur von Klempnerprodukten und -teilen).
 • Vykonávanie rôznych klampiarskych prác (Durchführen verschiedene Installationsarbeiten) (strihanie (Schneiden), ohýbanie (Biegen), vysekávanie (Stanzen), valcovanie (Rollen), spájkovanie (Löten), nitovanie (Nieten), vŕtanie atď. (Bohren usw.))
 • Práca s rôznymi typmi materiálov (Arbeiten mit verschiedenen Materialien) – pozinkované (verzinkt), medené (Kupfer), hliníkové a iné plechy (Aluminium und anderen Blechen).
 • Úprava plechov na požadované rozmery (Einstellen der Bleche auf die erforderlichen Abmessungen).
 • Kompletné klampiarske práce (Komplette Blecharbeiten) (strechy (Dächer), terasy (Terrassen), balkóny (Balkone), rímsy (Gesimse), parapety atď. (Fensterbänke usw.)).
 • Montáž, demontáž a opravovanie plechových častí stavieb (Montage, Demontage und Reparatur von Blechteilen von Gebäuden).

ORIENTAČNÉ PLATOVÉ OHODNOTENIE

Platové podmienky – Rakúsko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 12,88 – 15,05 Eur/hod./brutto*

*závisí od platovej kategórie a skúseností; rakúska pracovná zmluva

DIÉTY

26,40 Eur/deň*

*plnohodnotný deň; skrátený deň nad 5 hodín – 13,20 Eur/deň

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

0,89 Eur/hod.*

*ak sú náplňou práce montáže

OSTATNÉ

Ubytovanie: 15 Eur/deň*

*príspevok na ubytovanie pri práci nad 6 hodín. Pri vlastnom ubytovaní nad 120 km od sídla firmy je príspevok poukázaný na váš účet.

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva od roku 2021

Platové podmienky – Nemecko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 12,60 – 16,00  Eur/hod./brutto*

*závisí od skúseností a platovej kategórie; nemecká pracovná zmluva

DIÉTY

10 – 50 Eur/deň*

*v závislosti od viacerých faktorov

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

OSTATNÉ

Ubytovanie: príspevok nebýva štandardom, ostáva v réžii uchádzača

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

právna norma upravujúca kolektívne zmluvy pre odbor “Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik” od roku 2021

Platové podmienky – Švajčiarsko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 32,50 – 36,00 CHF/hod./brutto*

*závisí od skúseností a miesta práce; švajčiarska pracovná zmluva

DIÉTY

od 12 – … CHF/deň*

*závisí od kolektívnej zmluvy a ďalších parametrov

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

OSTATNÉ

Ubytovanie: príspevok nebýva štandardom, ostáva v réžii uchádzača

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva od roku 2021

POUŽITÉ ZDROJE

 • wko.at
 • bmas.de
 • gav-service.ch

Ak ste našli akúkoľvek nezhodu alebo máte nápad na vylepšenia, dajte mi prosím vedieť. Budem vďačný za akúkoľvek spätnú väzbu.

(kliknite a napíšte mi e-mail)