Popis pracovnej pozície

 • Pripravovanie všetkých ponúkaných jedál (hlavné jedlá, polievky, šaláty, dressingy, oblohy)
 • Organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál
 • Aranžovanie pripravovaných pokrmov a kladenie vysokého dôrazu na estetickú stránku pokrmov
 • Rozdeľovanie pripravených pokrmov na samostatné porcie
 • Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a zásad

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ SLOVNÉ SPOJENIA v životopise

KUCHÁR/ KOCH

 • Pripravovanie teplých, studených a diétnych pokrmov (Zubereitung von warmen, kalten und Diätmahlzeiten)
 • Zodpovedanie za presné dodržiavanie receptúr, kvality a množstva použitých surovín (Verantwortung für die strikte Einhaltung von Rezepten, Qualität und Quantität der verwendeten Rohstoffe)
 • Rozdeľovanie pripravených pokrmov na samostatné porcie (Aufteilung der Fertiggerichte in separate Portionen)
 • Aranžovanie a dekorovanie pokrmov tesne pred podávaním (Mahlzeiten kurz vor dem Servieren arrangieren und dekorieren)
 • Používanie a starostlivosť o kuchynské náradie a vybavenie (Verwendung und Pflege von Küchenwerkzeugen und -geräten)
 • Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a zásad (Einhaltung strenger Hygienestandards und -grundsätze)

ORIENTAČNÉ PLATOVÉ OHODNOTENIE

Platové podmienky – Rakúsko

VEDIEŤ VIAC

mesačná mzda

štandardne na úrovni medzi 1900 – 2500 Eur/mes./netto*

*závisí od skúseností, platovej kategórie, odpracovaných hodín, typu zariadenia a lokality; rakúska pracovná zmluva

OSTATNÉ

Ubytovanie: štandardne poskytované bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty

Strava: štandardne poskytovaná bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva od roku 2021

Platové podmienky – Nemecko

VEDIEŤ VIAC

Mesačná mzda

štandardne na úrovni medzi 1900 – 2500  Eur/mes./netto*

*závisí od skúseností, odpracovaných hodín, daňovej triedy, typu zariadenia a lokality; nemecká pracovná zmluva

OSTATNÉ

Ubytovanie: štandardne poskytované bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty. Stretnente sa aj s ponukami s plateným ubytovaním

Strava: štandardne poskytovaná bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty. Stretnete sa aj s ponukami s platenou stravou za zvýhodnené ceny

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platné kolektívne zmluvy od roku 2021

Platové podmienky – Švajčiarsko

VEDIEŤ VIAC

Mesačná mzda

štandardne na úrovni medzi 4000 – 4500 CHF/hod./brutto*

*závisí od skúseností, odpracovaných hodín, typu zariadenia a lokality; švajčiarska pracovná zmluva

OSTATNÉ

Ubytovanie: štandardne poskytované bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty

Strava: štandardne poskytovaná bezplatne zo strany hotela, penzióna, chaty

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva v roku 2021

POUŽITÉ ZDROJE

 • wko.at
 • hotelier.de
 • gav-service.ch

Ak ste našli akúkoľvek nezhodu alebo máte nápad na vylepšenia, dajte mi prosím vedieť. Budem vďačný za akúkoľvek spätnú väzbu.

(kliknite a napíšte mi e-mail)