Popis pracovnej pozície

 • Zakladanie lešení s prihliadnutím na nosnosť podkladu
 • Osádzanie ochranných zábradlí, ochranných sietí, rebríkov, podláh a zarážok brániacich pádu predmetov z lešenia
 • Montovanie lešení pozdĺž fasád budov
 • Zodpovedanie za správne založenie, ukotvenie a zmontovanie lešenia
 • Demontovanie lešení a ochranných sietí po ukončení stavebných prác

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ SLOVNÉ SPOJENIA v životopise

LEŠENÁR / GERÜSTBAUER

 • Zakladanie lešení s prihliadnutím na nosnosť podkladu. Gerüstfundament unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit des Untergrundes.
 • Montovanie lešení pozdĺž fasád budov. Installation von Gerüsten entlang der Fassaden von Gebäuden.
 • Osádzanie ochranných zábradlí (Installation von Leitplanken), ochranných sietí (Sicherheitsnetzen), rebríkov (Leitern), podláh a zarážok brániacich pádu predmetov z lešenia. Böden und Anschlägen, die verhindern, dass Gegenstände vom Gerüst fallen.
 • Zodpovedanie za správne založenie, ukotvenie a zmontovanie lešenia. Verantwortung für die korrekte Installation, Verankerung und Montage des Gerüsts.
 • Demontovanie lešení a ochranných sietí po ukončení stavebných prác. Demontage von Gerüsten und Schutznetzen nach Abschluss der Bauarbeiten.

ORIENTAČNÉ PLATOVÉ OHODNOTENIE

Platové podmienky – Rakúsko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 12,88 – 13,70 Eur/hod./brutto*

*závisí od platovej kategórie a skúseností; rakúska pracovná zmluva

DIÉTY

26,40 Eur/deň*

*plnohodnotný deň; skrátený deň nad 5 hodín – 13,20 Eur/deň

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

0,89 Eur/hod.*

*ak sú náplňou práce montáže

OSTATNÉ

Ubytovanie: 15 Eur/deň*

*príspevok na ubytovanie pri práci nad 6 hodín. Pri vlastnom ubytovaní nad 120 km od sídla firmy je príspevok poukázaný na váš účet.

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva v roku 2021

Platové podmienky – Nemecko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 13,50 – 17,00  Eur/hod./brutto*

*závisí od skúseností a platovej kategórie; nemecká pracovná zmluva

DIÉTY

10 – 50 Eur/deň*

*v závislosti od viacerých faktorov

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

OSTATNÉ

Ubytovanie: príspevok nebýva štandardom, ostáva v réžii uchádzača

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

všeobecne záväzné vyhlásenie kolektívnej zmluvy pre odbor “Gerüstbauerhandwerk”

Platové podmienky – Švajčiarsko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 32,00 – 35,00 CHF/hod./brutto*

*závisí od skúseností a miesta práce; švajčiarska pracovná zmluva

DIÉTY

od 12 – … CHF/deň*

*závisí od kolektívnej zmluvy a ďalších parametrov

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

OSTATNÉ

Ubytovanie: príspevok nebýva štandardom, ostáva v réžii uchádzača

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva v roku 2021

POUŽITÉ ZDROJE

 • wko.at
 • tarifregister.nrw.de
 • gav-service.ch

Ak ste našli akúkoľvek nezhodu alebo máte nápad na vylepšenia, dajte mi prosím vedieť. Budem vďačný za akúkoľvek spätnú väzbu.

(kliknite a napíšte mi e-mail)