Popis pracovnej pozície

 • Pripravovanie murárskej malty, betónu, poterov a omietok
 • Rezanie a skracovanie tehál, panelov, muriva a iných stien na požadovanú veľkosť
 • Murovanie nosných, deliacich a výplňových stien, stĺpov, klenieb, komínov a krbov
 • Dokončovanie stavebných prác v interiéroch a exteriéroch stavieb
 • Zahladzovanie, úprava povrchov stien, podláh a iné
 • Zhotovovanie, resp. oprava omietkarskych prác (ručné, strojové, int., ext.)

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ SLOVNÉ SPOJENIA v životopise

MURÁR / MAURER

 • Príprava betónu (Vorbereitung von Beton), malty (Mörtel), cementu a iných stavebných materiálov (Zement und anderen Baustoffen)
 • Rezanie a skracovanie tehál (Schneiden und Kürzen von Ziegeln), panelov (Paneelen), muriva a iných prvkov na požadovanú veľkosť (Mauerwerk und anderen Elementen auf die erforderliche Größe)
 • Výstavba, rekonštrukcia budov a ich častí (Bau, Rekonstruktion von Gebäuden und deren Teilen) (komínov (Schornsteine), stien, prípadne fasád (Wände oder Fassaden))
 • Príprava a oprava omietkarských prác (interiér, exteriér, ručné, strojové). Vorbereitung und Reparatur von Putzarbeiten (innen, außen, Hand, Maschine).
 • Rôzne druhy omietok – hrubé tzv. Grundputz a jemné finálne tzv. Feinputz. Verschiedene Pflastersorten – Grundputz und Feinputz.
 • Zahladzovanie, úprava povrchov stien, podláh a pod. Glätten, Oberflächenbehandlung von Wänden, Böden usw.
 • Čítanie technickej a projektovej dokumentácie. Lesen der technischen Dokumentation und der Projektdokumentation.
 • Pripravovanie murárskej malty (Vorbereitung von Mauerwerksmörtel), betónu (Beton), poterov a omietok (Estrichen und Putz)
 • Rezanie muriva na požadovanú veľkosť a tvar. Schneiden von Mauerwerk auf die gewünschte Größe und Form.
 • Murovanie nosných, deliacich a výplňových stien (Mauerwerk aus tragenden, trennenden und füllenden Wänden); stĺpov (Säulen), klenieb (Gewölben), komínov a krbov (Kaminen und Kaminen)
 • Kontrolovanie rovinnosti stien pomocou murárskej laty s vodováhou. Überprüfen Sie die Ebenheit der Wände mit einer Mauerlatte mit Wasserwaage.
 • Zatepľovanie fasád budov (Isolierung von Gebäudefassaden), zhotovovanie izolácií proti zemnej vlhkosti a hluku (Vorbereitung der Isolierung gegen Bodenfeuchtigkeit und Lärm)
 • Zhotovovanie a opravovanie vnútorných a vonkajších omietok. Herstellung und Reparatur von Innen- und Außenputz
 • Skladanie a rozoberanie murárskeho lešenia. Klapp- und Demontagegerüst aus Mauerwerk

ORIENTAČNÉ PLATOVÉ OHODNOTENIE

Platové podmienky – Rakúsko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 14,68 – 15,05 Eur/hod./brutto*

*závisí od platovej kategórie a skúseností; rakúska pracovná zmluva

DIÉTY

26,40 Eur/deň*

*plnohodnotný deň; skrátený deň nad 5 hodín – 13,20 Eur/deň

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

OSTATNÉ

Ubytovanie: 15 Eur/deň*

*príspevok na ubytovanie pri práci nad 6 hodín. Pri vlastnom ubytovaní nad 120 km od sídla firmy je príspevok poukázaný na váš účet.

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva od roku 2021

Platové podmienky – Nemecko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 15,00 – 16,00  Eur/hod./brutto*

*závisí od skúseností a platovej kategórie; nemecká pracovná zmluva

DIÉTY

10 – 50 Eur/deň*

*v závislosti od viacerých faktorov

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

OSTATNÉ

Ubytovanie: príspevok nebýva štandardom, ostáva v réžii uchádzača

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

právna norma upravujúca kolektívne zmluvy pre odbor “Baugewerbe” od roku 2021

Platové podmienky – Švajčiarsko

VEDIEŤ VIAC

Hodinová mzda

štandardne na úrovni medzi 33,00 – 38,00 CHF/hod./brutto*

*závisí od skúseností a miesta práce; švajčiarska pracovná zmluva

DIÉTY

od 12 – … CHF/deň*

*závisí od kolektívnej zmluvy a ďalších parametrov

MONTÁŽNE PRÍPLATKY

OSTATNÉ

Ubytovanie: príspevok nebýva štandardom, ostáva v réžii uchádzača

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

platná kolektívna zmluva od roku 2021

POUŽITÉ ZDROJE

 • wko.at
 • soka-bau.de
 • gav-service.ch

Ak ste našli akúkoľvek nezhodu alebo máte nápad na vylepšenia, dajte mi prosím vedieť. Budem vďačný za akúkoľvek spätnú väzbu.

(kliknite a napíšte mi e-mail)