AKTUALIZÁCIA článku: 11.05.2020


Pôvod názvu krajiny

Zaužívaným pomenovaním je skrátená podoba z plného znenia Rakúska republika (Republik Österreich) na Rakúsko (Österreich). Slovenský názov má svoj pôvod v češtine podľa hradu Ratgoz, ktorí českí obchodníci skomolili na Rakús a následne podľa toho pomenovali celú krajinu. Nemecké Österreich pochádza zo staronemeckého Ostarrichi, ktoré je uvedené v listine Ota III. z roku 996 a označuje Východnú marku (Marchia orientallis). Medzinárodný kód Rakúska, kód motorových vozidiel a internetové domény majú skratku AT.

Susediace krajiny

Rakúsko hraničí celkovo s ôsmimi štátmi – zo severu s Českom, z východu so Slovenskom, z juhovýchodu s Maďarskom, z juhu so Slovinskom a Talianskom, zo západu s Lichtenštajnskom a Švajčiarskom a zo severozápadu s Nemeckom.  Celková dĺžka hraníc je 2562 km. Najkratšia hranica vedie popri Lichtenštajnsku (35 km)  a najdlhšia popri Nemecku (784 km).

Susediace štáty s Rakúskom

Spolkové krajiny Rakúska

Rakúsku republiku tvorí deväť spolkových krajín, ktoré sú zároveň administratívnymi jednotkami. V nemčine sú známe ako Bundesländer a každá z nich má vlastnú vládu. Spoločný zákonodarný orgán je dvojkomorový a tvorí ho národná rada (Nationalrat) a Spolková rada (Bundesrat). Spolkové krajiny vznikli v roku 1920 transformáciou korunných krajín na území moderného Rakúska.

Spolkové krajiny Rakúska

Krajina turizmu a nádhernej alpskej prírody

Rakúska republika (nemecky Österreich) je spolkový štát v strednej Európe riadený parlamentnou demokraciou. Pre krajinu je typický mimoriadne rozvinutý turistický ruch v lete aj v zime, za čo Rakúsko vďačí nádhernej alpskej prírode a kultúrnym pamiatkam z bohatej histórie. Po Švajčiarsku je druhým najhornatejším štátom v Európe. Najvyšší vrch Grossglockner (vľavo) dosahuje nadmorskú výšku 3798 m. n. m. Druhý najvyšší vrch Wildspitze je len o 30 m nižší s výškou 3768 m. n. m.(vpravo). Rakúšania sú na prírodné bohatstvo hrdí a náležite si ho chránia. Na území Álp sa nachádzajú tri zo šiestich rakúskych národných parkov.

Grossglockner (vľavo) a Wildspitze (vpravo)

Pôvod a symbolika štátnych symbolov

Rakúska vlajka patrí k najstarším na svete. Za jej podobou stojí vojvoda Leopold V., ktorému sa v boji biele bojové oblečenie zafarbilo krvou. Keď si zložil opasok, ukázalo sa, že látka pod ním ostala biela. Toto zistenie ho inšpirovalo k vytvoreniu vlajky, ktorú dodnes tvoria červený, biely a červený pruh vo vodorovnej pozícii. Oficiálne sa používa od roku 1918. Ak je doplnená štátnym znakom, ide o štátnu vlajku Rakúska. Vzor a farby vlajky nájdeme aj na historickom štíte v štátnom znaku, ktorý drží na prsiach čierna orlica. Na hlave má orlica zlatú hradobnú korunku, ktorá zobrazuje mestský stav s výzbrojou. V pazúroch drží zlatý kosák a kladivo, ktoré zastupujú roľníkov a robotníkov. V roku 1945 boli do znaku doplnené roztrhnuté strieborné reťaze na nohách ako symbol oslobodenia od nacizmu.

Štátne symboly Rakúska

Viedeň – najlepšie mesto pre život

Viedeň (Wien) je hlavné a zároveň najväčšie mesto Rakúska. Každoročne vyhráva popredné priečky svetových rebríčkov ako jedno z najlepších miest pre život. Po New Yorku a Ženeve je zároveň tretím centrom, v ktorom sídlia orgány OSN. Na ploche 414,87 km2 žije takmer 1,897 (údaj z 2019) milióna obyvateľov. Erb mesta zobrazuje orla s červeným štítom, na ktorom je vyobrazený biely kríž. Na pôvodnom cisárskom erbe mal orol dve hlavy. Červeno-biela vlajka Viedne má v strede štít s krížom uprostred. Štít pravdepodobne pochádza z ríšskej bojovej zástavy. Pôvodná verzia zástavy sa dostala do platnosti v roku 1946.

Vlajka a erb Viedne

 


Prehľad dokladov používaných v Rakúsku

  • Občiansky preukaz

Občiansky preukaz v Rakúsku

  • Vodičský preukaz

Vodičský preukaz v Rakúsku

  • Cestovný pas

Cestovný pas v Rakúsku

 


Jazyk

Úradným jazykom Rakúska je nemecký jazyk. Medzi rakúskou a štandardnou nemčinou však nájdete niekoľko menších odchýlok, ktoré sú zaznamenané v slovníkoch. V Rakúsku sa stretnete s dvomi dialektami. Alemaština (nemecky Almannisch) sa používa predovšetkým v spolkových krajinách Voralbersko a Tyrolsko. Známejšiu Bavorštinu (nemecky Bairisch) bežne počuť v ostatných spolkových krajinách.

V Rakúsku sa okrem bežných pozdravov v nemčine  (napr. ,,Guten Tag!“ = ,,Dobrý deň!“) často používa aj fráza ,,Grüß Gott!“, ktorá odkazuje na silne zakorenenú náboženskú vieru. Znamená ,,Pozdrav pán Boh!” a možno ju použiť počas celého dňa. Odpoveďou je rovnaká fráza ,,Grüß Gott!”.


Náboženstvo

Rakúsko patrilo a stále patrí prevažne k rímskokatolíckym cirkvám Európy. Obyvateľstvo krajiny je silne nábožensky založené, preto sa znak kríža objavuje aj vo verejných priestoroch, v obchodoch, hoteloch, reštauráciách a na fasádach domov. V dôsledku vplyvu Cirkvi sú v nedeľu všetky potraviny (vrátane supermarketov) a obchody zatvorené. Výnimkou sú reštaurácie a pohostinstvá. Druhým najpočetnejším náboženstvom je evanjelické a na treťom mieste sa umiestňuje islam.

 


Platidlo v Rakúsku

Officiálnou menou je euro, skratka Eur. Podobne ako na Slovensku, aj v Rakúsku sa používa euro s rovnakým vyobrazením bankoviek a mincí. Euro existuje v nasledovných hodnotách:

  • Mince – 1, 2, 5, 10, 20, 50 centov a 1,2 Eur-á
  • Bankovky – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Eur

 


Dôležité telefónne čísla a adresy :

  • Veľvyslanectvo SR v Rakúsku

Armbrustergasse 24, A-1190 Viedeň

Tel.: +43 131 890 552 00

Mobil: +43 664 340 18 61 (po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja iba v závažných prípadoch / ohrozenie života, zdravia)

Fax: +43 131 890 552 08

E-mail: emb.vieden@mzv.sk

http: www.mzv.sk/vieden

  • Veľvyslanectvo Rakúska na SR

Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava

Tel.: +421 (2) 5930 1500

Mobil: +421 (0) 905 312 220 (po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja iba v závažných prípadoch / ohrozenie života, zdravia)

Fax: +421 (2) 544 324 86

E-mail: pressburg-ob@bmeia.gv.at

http: www.bmeia.gv.at

 

Polícia: 133

Hasiči: 122

Lekárska záchranná služba: 144, európske číslo 112

Asistenčná služba (AMTC) pre motoristov: 120

Správy o stave dopravy z celého územia Rakúska v polhodinových intervaloch hlási stanica Ö3 (http://oe3verkehr.orf.at/)

Lekári – telefónna služba: 141

Horská záchranná služba: 140

Pomoc pri nehodách ÖAMTC: 120

Pomoc pri nehodách ARBÖ: 123

Aktuálne dopravné informácie (spoplatnené): 0900 600 600, mobilom poslanie SMS s otáznikom a skratkou spolkovej krajiny, alebo označenia cesty na 0900 600 601

Telefonovanie zo Slovenska do Rakúska
0043 (Rakúsko) + kód mesta/lokality bez počiatočnej nuly + číslo účastníka

Telefonovanie z Rakúska na Slovensko
00421 (Slovensko) + kód mesta/lokality bez počiatočnej nuly + číslo účastníka

 


Vedeli ste, že ?

  • V nedeľu sú všetky potraviny (vrátane supermarketov) a obchody zatvorené, výnimkou sú reštaurácie a pohostinstvá