AKTUALIZÁCIA článku: 28.05.2020

Cestovanie do Švajčiarska, vlastným autom, je podmienené nutnosťou mať auto vybavené tak, aby spĺňalo všetky podmienky stanovené zákonom danej krajiny. Zároveň je nutné sa riadiť predpismi dopravných pravidiel danej krajiny.


Doklady predpísané Zákonom o cestnej premávke alebo osobitným predpisom

 • Vodičský preukaz;
 • Osvedčenie o evidencii vozidla alebo technické osvedčenie vozidla;
 • doklad o Povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zelená karta);
 • doklad o vykonaní technickej kontroly;
 • doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha;
 • doklad o zaplatení úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá alebo ciest I. triedy, ako aj označenie vozidla platnou nálepkou, ak vodič vozidla je kontrolovaný na takýchto komunikáciách;
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti a Doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha.

 


Povinná výbava motorových vozidiel

 • autolekárnička;
 • nalepená známka označujúca krajinu (napr. SK; nestretol som sa s tým, žeby to kontrolovali);
 • výstražný trojuholník (najmenej 50 metrov za vozidlom, 100 metrov na diaľnici, resp. rýchlostnej ceste);
 • žiarovky a poistky.

 


Doplnková výbava vozidla (nie je povinná) – odporúčame

 • reflexná vesta by mala byť v dosahu priamo zo sedadla vodiča; nie je povinné mať v aute vestu; vestu, ale odporúčame obliecť si každému, kto z vozidla vystúpi. Preto odporúčame mať v aute toľko viest, koľko osôb je v aute;
 • náhradné koleso alebo bezmontážna opravná sada;
 • príručný zdvihák + kľúč na matice (ak pri defekte je menené celé koleso);
 • ťažné lano;
 • hasiaci prístroj (je povinný v Poľsku);
 • parkovacie hodiny;
 • protisklzové reťaze;
 • štartovacie káble;
 • Správa o nehode (nie je v povinnej výbave, ale ak spôsobíte nehodu, odporúčame mať so sebou);
 • kanister s pohonnou hmotou (do 5 litrov);
 • snehové reťaze (hlavne vo väčších nadmorských výškach).

TIP:

Pripravte si svoje auto ešte pred cestou do Švajčiarska a vyhnite sa tak zbytočnému plateniu pokút. Čím skôr si skontrolujete povinnú a doplnkovú výbavu, tým viac peňazí vám v peňaženke ostane. Nezabudnite ani na servisnú prehliadku auta, ktorá vám zaručí bezchybné fungovanie. 

 


Povolená rýchlosť

 • Obec: 50 km/h
 • Hlavné a vedľajšie cesty mimo obce: 80 km/h
 • Rýchlostné cesty: 100 km/h
 • Dialnice: 120 km/h

 


Poplatky

 • ročná diaľničná známka (01.12.2019 – 31.12.2020): 40 CHF

Okrem ďialničných poplatkov sú spoplatnené aj niektoré tunely (nižšie uvedené v poradí: názov tunela, cena – rok 2020, poznámka)

 • Furka, 27 CHF (01.06.-30.09.); 33 CHF (01.10.-31.05.)/cena za auto do 3,5 t, čas na naloženie auta (vlak) 15 min, dĺžka tunela 15,4 km;
 • Gotthard, zadarmo, potrebná diaľničná známka;
 • Großer Sankt Bernhard, 31,20 CHF/cena za auto do 3,5 t, dĺžka tunela 5,8 km;
 • Lötschberg27 CHF/cena za auto do 3,5 t, čas na naloženie auta (vlak) 15 min, dĺžka tunela 14,8 km;
 • San Bernadinozadarmo, potrebná diaľničná známka;
 • Munt la Schera, 17 CHF (01.05.-30.11.)/cena za auto do 3,5 t, dĺžka tunela 3,6 km;
 • Oberalp-Pass, 65 CHF/cena za auto s max. 9 miestami, nie je tunel
 • Flüela-Pass, 33 CHF/cena za auto s max. 9 miestami, nie je tunel

 


Ostatné informácie

 • Telefonovanie za volantom je možné len v tom prípade, ak vodič má nainštalované zariadenie na hlasné odpočúvanie, resp. „voľné ruky“ (HandsFree, pozn.). Porušenie tohto predpisu v niektorých prípadoch môže viesť k sankcii. Zariadenie nesmie odpútavať pozornosť vodiča pri riadení vozidla. Prijať alebo ukončiť hovor na mobilnom telefóne, ktorý je dobre upevnený, nepodlieha úplnému zákazu.
 • Povolená hranica alkoholu v krvi od 01. 01. 2015 je 0,5 promile, dovtedy bola o niečo vyššia, 0,8 promile. Táto hranica neplatí pre profesionálnych vodičov, pre nováčikov, pre inštruktorov autoškoly, ktorí nesmú prekročiť hranicu 0,1 promile. Pod nováčikom sa rozumie šofér, ktorý práve spravil skúšky a získal vodičské oprávnenie. V rámci skúšobnej doby, ktorá trvá 3 roky, nesmie prekročiť hranicu 0,1 promile. Pri prvom porušení, v rámci skúšobnej doby, skúšobná doba sa predĺži o ďalší rok. V žiadnom prípade neodporúčam sadať si za volant, ak ste pili alkohol. Ohrozujete tak seba samých, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Zákon rozlišuje tri stupne porušenia úrovne alkoholu v krvi:

 • Od 0,5 ‰ do 0,79 ‰: Pokiaľ šoférujete s takouto úrovňou alkoholu v krvi, dostanete varovanie a pokutu.
 • Od 0,5 ‰ do 0,79 ‰ plus dopravný priestupok: Pokiaľ sa dopustíte dopravného priestupku, dostanete finančnú pokutu so zákazom šoférovania najmenej na 1 mesiac; ale podľa závažnosti priestupku sankcie sa môžu vyšplhať až na 3 roky väzenia a bude vám uložená finančná pokuta.
 • Od 0,8 ‰ a viac: Pokiaľ šoférujete s takouto úrovňou alkoholu v krvi, budete mať zákaz šoférovania minimálne na tri mesiace. Dostanete tiež finančnú pokutu alebo strávite až tri roky vo väzení. Suma závisí od vašej finančnej situácie. Tento priestupok sa zapisuje do registra trestov. Taktiež ste materiálne zodpovedný za vyšetrovanie a za administratívne poplatky s ním spojené. V prípade, že sa stane nehoda, alkohol je priťažujúcou skutočnosťou.

TIP:

Nezbudnite si kúpiť redukciu na zásuvku. Švajčiarsko má iné zásuvky, ako štandardne poznáme a nemusela by vám koncovka sedieť. Nie je nič horšie, ako mať vybitý mobil a nemať ho kde nabiť.

 • Nedodržanie bezpečnej vzdialenosti tvorí 20 % najčastejších prípadov dopravných nehôd. Pri rýchlosti 120 km/h by ste mali ísť za autom vo vzdialenosti minimálne 32 m, t. j. časový úsek +/- 1 sekunda, aby nedošlo k nehode. Spolkový súd definoval bezpečnú vzdialenosť časovým úsekom 2 sekundy pri priaznivých poveternostných podmienkach. Táto povinnosť je ukladaná vodičom na rýchlostných cestách a na diaľniciach.
 • Použitie kamery v aute vo Švajčiarsku zatiaľ nieje pevne stanovené. Z toho dôvodu, že používanie záznamovej techniky zasahuje do práv občanov, by sa kamera nemala používať. V princípe je možné použiť video záznam na svoju osobnú ochranu, pokiaľ tam nevidno tváre ostatných šoférov a iné identifikačné prvky ostatných účastníkov cestnej premávky. Je sporné, či použitie auto kamery je úplne zakázané; stále sa vedú rôzne diskusie o rôznych vyjadreniach. Doposiaľ však nebolo pevne stanovené.
 • Antiradar, podobne ako aj v iných krajinách, je zakázaný. Sú zakázané aj navigácie, resp. aplikácie v mobile, ktoré môžu upozorniť na radar. V prípade odhalenia vodičovi hrozí vysoká pokuta, v niektorých prípadoch odobratie zariadenia, ba až trest odňatia slobody.
 • Celodenné svietenie vo Švajčiarsku je povinné od 01. 01. 2014, predtým bolo len odporúčané. Nezabúdajte na to, že v prípade, že tzv. denné svietenie máte priamo z výroby, pri zhoršenej viditeľnosti, príp. v tuneli, nestačí. Je potrebné zapnúť si stretávacie svetlá, aby ste boli lepšie viditeľný, a to aj zadná časť auta; je to povinné.
 • Použitie bezpečnostných pásov zo zákonná je povinné. V autách, ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi, platí aj pre spolujazdcov. Podľa Art. 3a Abs. 1 VRV je povinné byť pripútaný. Od použitia bezpečnostných pásov sú oslobodení len tí ľudia, ktorí majú na to lekárske potvrdenie. Pre vodičov zo zahraničia, ktorí majú lekárske osvedčenie o oslobodení (možno ho získať na miestnom kantonálnom úrade), je to v súlade so smernicou 2003/20/EG (Art. 3a Abs. 2 VRV); resp. z medicínskych dôvodov podľa Art. 10 Abs. 4 SVG.
 • Trúbenie, resp. zvukové výstražné znamenie smie vodič dávať len vtedy, keď je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
 • Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, býva riešené formou vysokej pokuty. Upozorňujeme na to, že v prípade, že chodec už vstúpil na vozovku pri priechode pre chodcov, resp. je tam náznak, že chce prejsť cez priechod, zastavte, aby ste sa tak vyhli možnej pokute. Odkazuje na to Zákon o cestnej premávke (Strassenverkehrsgesetz – SVG) Art. 33 SVG, a cestné dopravné predpisy (Verkehrsregelnverordnung – VRV) Art. 6 Abs. 1 und 2 VRV.
 • Použitie zimných pneumatík v zákone nie je priamo zakotvené. V dopravnom zákone v časti Art. 26 Abs. 1 SVG sú sformulované základné pravidlá, ktoré nepriamo odkazujú na použitie zimných pneumatík, v nasledovnom znení: Každý sa musí správať na ceste tak, aby ostatných účastníkov dopravy neohrozil pri bežnom využívaní ciest. Odporúča sa použitie zimných pneumatík od októbra do Veľkej noci (von „O“ bis „O“ – von Oktober bis Ostern). Vodiči s letnými pneumatikami však môžu niesť zodpovednosť za dopravnú nehodu, čo má za následok odobratie vodičského preukazu minimálne na jeden mesiac a vyrubenie pokuty. Predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 1,6 mm, ale väčšina autoklubov odporúča hĺbku minimálne 4 mm. Švajčiarske poisťovne často odmietajú uhradiť škodu, ak automobil nemal adekvátne pneumatiky. Poisťovňa v takomto prípade, pre zanedbanie povinnosti z vašej strany, môže úhradu škody skrátiť alebo ju môže úplne zamietnuť. Letné pneumatiky by mali mať minimálnu hĺbku dezénu 1,6 mm. Odporúčaná hĺbka je minimálne 3 mm. Vo Švajčiarsku nie je zákonnom dané, aké staré môžete mať pneumatiky na používanie.

 


Niektoré druhy pokút

 • Telefonovanie za volantom: od 100 CHF;
 • Požitie alkoholupri 0,3 promile je udelená pokuta len v prípade nehody; od 0,5 – 0,79 promile sa výška pokuty pohybuje od 600 – 800 CHF + výstraha až zákaz šoférovania na 1 mesiac; od 0,8 – vyššie promile výška pokuty sa pohybuje od násobku dennej sadzby + zákaz šoférovania až na 3 mesiace. Denná sadzba (Tagessatz) môže mať výšku od 10 – ca. 3 000 CHF. Jedna denná sadzba zodpovedá jednému dňu trestu odňatia slobody. Maximálna výška pokuty môže byť 360-násobkom dennej sadzby, t. j. najvyššia možná výška pokuty môže dosahovať neuveriteľných 1,08 milióna CHF. Základom pre výpočet dennej sadzby je mesačný čistý príjem, po odpočítaní nákladov, ako napr. nájomného, príspevku do nemocenského poistenia a daní. Tento príjem sa potom vydelí číslom 30 a dostaneme smerodajnú dennú sadzbu;
 • Antiradar: od 400 CHF alebo trest odňatia slobody. Zariadenie bude odobraté a zničené, platí aj pri GPS navigáciách vybavených funkciou POI (vodiča varuje pred radarom);
 • Celodenné svietenie (pri nezníženej viditeľnosti): 40 CHF;
 • Nepoužitie bezpečnostných pásov: 60 CHF;
 • Nedanie prednosti chodcovi: 140 CHF;
 • Rýchlosť (v obci): do 20 km/h = 40 – 400 CHF; do 40 km/h = 600 – 70-násobok dennej sadzby; nad 80 km/h = 120-násobok dennej sadzby – trestný čin. Rýchlosť (v zóne 30): do 20 km/h = 40 – 600 CHF; do 40 km/h = 30-násobok dennej sadzby – 120-násobok dennej sadzby; nad 40 km/h = trestný čin;
 • Rýchlosť (mimo obce): do 20 km/h = 40 – 240 CHF; do 40 km/h = 240 CHF – 30-násobok dennej sadzby; do 80 km/h = 60-násobok dennej sadzby – trestný čin;
 • Rýchlosť (na diaľnici): do 20 km/h = 20 – 180 CHF; do 40 km/h = 180 CHF – 20-násobok dennej sadzby; do 80 km/h = 30-násobok dennej sadzby – trestný čin;
 • Nedanie prednosti v jazde (Daj prednosť v jazde; Stoj, daj prednosť v jazde): 60 CHF;
 • Pokuta za absenciu diaľničnej známky: 200 CHF. Platí to aj v prípade nesprávneho použitia, t. j. keď je nalepená nesprávne alebo na zlom mieste. V prípade zistenia prelepovania diaľničnej známky to je riešené na spolkovom štátnom zastupiteľstve;
 • Jazda na červenú: 250 CHF.