AKTUALIZÁCIA článku: 12.05.2020

Chystáte sa vycestovať do zahraničia? Ešte pred odchodom sa uistite, či ste si zbalili potrebné doklady a vybavili všetky formality, aby vás počas pobytu v zahraničí nič neprekvapilo. Aby som vám to uľahčil, pripravil som pre vás prehľad dokumentov a informácií potrebných pred odcestovaním.

Krátkodobý pobyt v zahraničí

Za krátkodobý pobyt sa v Schengenskom priestore pokladá pobyt na území cudzej krajiny, ktorý nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Na krátkodobé pobyty do zahraničia (Rakúska, Nemecka, Švajčiarska) ľudia cestujú na sezónne práce, študijné pobyty alebo rekreáciu. Na čo nesmiete zabudnúť?

Doklady totožnosti

V prvom rade netreba zabudnúť na platný doklad totožnosti, a to občiansky preukaz, prípadne cestovný pas. Ešte predtým ako vycestujete, si v dostatočnom predstihu skontrolujte platnosť dokladov. Všeobecne je platnosť pasu 10 rokov, vystavenie nového trvá do 30, 10 alebo 2 pracovných dní, v závislosti od toho, koľko ste ochotný priplatiť. Štandardná lehota vydania nového občianskeho preukazu je do 30 dní, expresné vyhotovenie do dvoch pracovných dní je samozrejme drahšie. V prípade, ak plánujete v zahraničí využívať auto, skontrolujte si aj platnosť vodičského preukazu. Pripravte si aj minimálne dve fotografie pasového formátu. Na zadnú stranu uveďte svoje meno a priezvisko. Fotografie sa vyžadujú minimálne pri podaní žiadosti o povolenie na úrade.

Pozor na doklady! Pred odchodom si spravte kópie všetkých dokladov, vrátane európskeho zdravotného preukazu. Uložte si ich na iné miesto ako originály. Využijete ich v prípade straty alebo krádeže dokladov.

Potrebná hotovosť

Vypočítajte si potencionálnu výšku nákladov na celé obdobie alebo do prvej výplaty (podľa toho či cestujete za prácou, štúdiom alebo dovolenkou). Berte do úvahy náklady na stravu a ubytovanie, poplatky súvisiace s cestovaním verejnou dopravou alebo autom – tankovanie, diaľničná známka, každodenné dochádzanie do práce a pod. Nezabúdajte ani na finančnú rezervu v prípade nečakaných situácií.

Zdravotný stav

Skôr než odcestujete, uistite sa, že ste v dobrom zdravotnom stave. Absolvujte preventívnu prehliadku u všeobecného lekára aj zubára. Návšteva špecialistov v zahraničí je neporovnateľne finančne náročnejšia a uhrádza sa priamo.

Práca

Ak si prácu hľadáte bez pomoci pracovnej agentúry alebo inej sprostredkovateľskej firmy, odporúčam, aby ste si prácu vybavili v predstihu. Nezabúdajte na pracovnú zmluvu a pred jej podpisom si dôkladne prečítajte pracovné a mzdové podmienky.

Informácie o cieľovej lokalite

Preštudujte si čo najviac informácií o cieľovej lokalite. Nechoďte do zahraničia ,,na slepo“. Nikdy neviete, aká informácia sa vám bude hodiť a navyše sa budete cítiť istejšie. Ak si nie ste istý jazykovými znalosťami, pred odchodom absolvujte jazykový kurz. Pokiaľ vám to časové možnosti neumožňujú, kúpte si aspoň vreckový prekladový slovník, ktorý obsahuje bežne používané frázy.

Dlhodobý pobyt v zahraničí

V prípade dlhodobého pobytu v zahraničí platia rovnaké odporúčania ako pri krátkodobom pobyte. K ďalším radám patria:

Zoznam vecí, ktoré budete potrebovať a ich dostupnosť

Pred odchodom do zahraničia si pripravte zoznam vecí, ktoré si vezmete so sebou a ktoré si kúpite až v zahraničí. V prípade nákupu za hranicami si overte dostupnosť jednotlivých položiek v zozname. Myslite aj na to, že ceny jednotlivých vecí na Slovensku a v zahraničí sa môžu líšiť.

Oznamovacie povinnosti voči inštitúciám

Ešte predtým než odcestujete, splňte si oznamovaciu povinnosť v zdravotnej a sociálnej poisťovni. O pobyte v zahraničí by ste mali informovať aj ďalšie inštitúcie ako banku, poštu a pod.

Ubytovanie

Nájdite si ubytovanie ešte pred odchodom do zahraničia. Ak si budete hľadať bývanie priamo v zahraničí, nezabudnite si zobrať kópiu povolenia a kópiu pracovnej zmluvy. Ak ste už bývali v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko) na inej adrese, pripravte si aj kontaktné údaje posledného prenajímateľa a informáciu o platobnej morálke (je dostupná na úrade pre vymáhanie pohľadávok). Pokiaľ vám prácu v zahraničí sprostredkuje agentúra, tieto dokumenty by mala štandardne vybaviť ona.

Organizácia sťahovania

Vopred si naplánujte celý proces sťahovania. Sťahovanie si môžete výrazne uľahčiť, ak využijete služby firmy, ktorá sa tým zaoberá.  Nezabudnite si vypracovať zoznam sťahovaných vecí. Bude neskôr potrebný na colnici.

Odhlásenie z trvalého pobytu

Odhláste sa z trvalého pobytu na mestskom alebo obecnom úrade, zrušte platenie poplatkov, daní a pod. Rozošlite informáciu o novej adrese rodine a známym, úradom, bankám a ďalším inštitúciám.

Vypovedanie zmlúv

Nepotrebné zmluvy v stanovenej lehote vypovedajte, predovšetkým zmluvy u mobilného operátora, poskytovateľa internetu a pod. Nezabudnite na zrušenie bankového účtu a následné oznámenie, kam vám majú previesť  finančné prostriedky.

Domáce zvieratá

Ak si do zahraničia beriete aj domáceho miláčika, zájdite pred odchodom k veterinárovi na prehliadku a dajte ho prípadne  zaočkovať.

Lieky

Ak váš zdravotný stav vyžaduje, aby ste brali lieky, spravte si zásobu na minimálne jeden mesiac. Tiež si overte dostupnosť potrebných liekov v zahraničí.

Deti

Ak sa sťahujete aj s deťmi, nezabudnite zabezpečiť novú školu alebo škôlku. Pokiaľ je to možné, sťahovať s deťmi by ste sa mali najmä v lete cez školské prázdniny, aby si na nové prostredie zvykali postupne.

 

Na záver ešte niečo pre tých, ktorí uvažujú odísť do zahraničia za prácou.

Ak sa chystáte nastúpiť do práce v zahraničí alebo si ju len idete hľadať, premyslite si, čo všetko budete potrebovať. Ak budete mať prehľad v potrebnej dokumentácii, prácu získate ľahšie, rýchlejšie a bez zbytočných stresov. Ak predložíte budúcemu zamestnávateľovi všetky dokumenty, ktoré si vyžiada včas a bez problémov, budete zároveň pôsobiť zodpovedne a spoľahlivo. Ako teda získať výhodu pred ostatnými žiadateľmi?

Aktuálne a kompletné doklady o vzdelaní

Pripravte si aktuálny životopis, motivačný list, doklady o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaných kurzoch a praxi (diplomy, certifikáty, referencie od bývalých zamestnávateľov a pod). Dokumenty musia byť preložené do nemeckého jazyka. Ak nie ste si istý prekladom, obráťte sa na profesionálnych prekladateľov.

Pobytové a pracovné povolenie

Zistite si všetky náležitosti ohľadom pobytového, resp. pracovného povolenia.

Lekárska správa

V závislosti od druhu nového zamestnania si pripravte aj lekársku správu o vašom zdravotnom stave, samozrejme úradne preloženú.

Výpis z registra trestov

Niektorí zamestnávatelia môžu vyžadovať pred nástupom do zamestnania výpis z registra trestov. Tiež musí byť úradne preložený.

Potvrdenie o rodinnom stave

Pripravte si dokumenty, ktoré potvrdzujú váš zdravotný stav (sobášny list, rodné listy detí, u detí nad 16 rokov povrdenie o návšteve školy).

Poistenie

Privátne poistenie v zahraničí nikdy nie je na škodu. Odporúčam ho najmä tým, ktorí cestujú do zahraničia (Rakúska, Nemecka, Švajčiarska) a nemajú ešte vybavené zamestnanie.

 

Pevne verím, že som vám aspoň z časti pomohol a tento zoznam vám poslúži. Príjemné sťahovanie želám 🙂