AKTUALIZÁCIA článku: 11.05.2020

Cestovanie do Rakúska vlastným autom je podmienené nutnosťou mať auto vybavené tak, aby spĺňalo všetky podmienky stanovené zákonom danej krajiny. Zároveň je nutné riadiť sa dopravnými predpismi danej krajiny. 


Doklady predpísané Zákonom o cestnej premávke alebo osobitným predpisom

 • Vodičský preukaz;
 • Osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla;
 • Doklad o Povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zelená karta);
 • Doklad o vykonaní technickej kontroly;
 • Doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha;
 • Doklad o zaplatení úhrady za využívanie vymedzených úsekov diaľnic (možnosť aj elektronickej diaľničnej známky), ciest pre motorové vozidlá alebo ciest I. triedy, ako aj označenie vozidla platnou nálepkou, ak vodič vozidla je kontrolovaný na takýchto komunikáciách;
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti a Doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha.

 


Povinná výbava motorových vozidiel

 • Autolekárnička;
 • Reflexná vesta by mala byť v dosahu priamo zo sedadla vodiča; je povinné mať v aute minimálne jednu; vestu je povinný obliecť si každý, kto z vozidla vystúpi. V prípade porušenia tohto nariadenia policajti majú právo pokutovať každého jedného zúčastneného bez reflexnej vesty. Preto odporúčam mať v aute toľko viest, koľko osôb je v aute;
 • Výstražný trojuholník (najmenej 50 m za vozidlom, 100 m na diaľnici, resp. na rýchlostnej ceste).

 


Doplnková výbava vozidla (nie je povinná) – odporúčam

 • Náhradné koleso alebo bezmontážna opravná sada;
 • Príručný zdvihák + kľúč na matice (ak pri defekte je menené celé koleso);
 • Ťažné lano;
 • Hasiaci prístroj (je povinný v Poľsku);
 • Parkovacie hodiny;
 • Žiarovky a poistky;
 • Protisklzové reťaze;
 • Štartovacie káble;
 • Správa o nehode (nie je v povinnej výbave, ale ak spôsobíte nehodu a nebudete ju mať, hrozí vám pokuta).
 
TIP:

Pripravte si svoje auto ešte pred cestou do Rakúska a vyhnite sa tak zbytočnému plateniu pokút. Čím skôr si skontrolujete povinnú a doplnkovú výbavu, tým viac peňazí vám v peňaženke ostane. Nezabudnite ani na servisnú prehliadku auta, ktorá vám zaručí bezchybné fungovanie. 

 


Povolená rýchlosť

 • Obec: 50 km/h
 • Mimo obce a na rýchlostných cestách: 100 km/h
 • Diaľnice: 130 km/h; v noci na tzv. “tranzitných diaľniciach” 110 km/h (podľa VO BGBl Nr. 527/1989 idF BGBl II 473/2001; V noci: 22.00 hod. – 05.00 hod.)

 


Poplatky

 • Ročná diaľničná známka (od 01. 12. 2020 – 31. 01. 2020):                   91,10 €;      36,20 € (motorka)
 • 2-Mesačná – // – (napr. 10. 1. 2020 – 10. 03. 2020 do 24:00 hod):       27,40 €;     13,70 €
 • 10-dňová – // – (napr. 10. 01. 2020 – 19. 01. 2020 do 24:00 hod):        9,40 €;        5,40 €
 • Ekologická plaketa: len v kategórii vozidiel N (úžitkové vozidlá)

Okrem diaľničných poplatkov sú spoplatnené aj niektoré diaľničné tunely (nižšie uvedené v poradí: diaľnica, tunel, cena – rok 2020).

 • A9 – Gleinalm – 9,50 €
 • A9 – Bosruck – 5,50 €
 • A10 – Katschberg – 12,50 €
 • A11 – Karawanken – 7,50 €
 • A13 – Brenner – 10,00 €
 • S16 – Arlberg – 10,50 €
 • a iné

 


Ostatné informácie

 • Telefonovanie za volantom je možné len v tom prípade, že vodič má nainštalované zariadenie na hlasné odpočúvanie, resp. použije zariadenie „voľné ruky“. Zariadenie musí umožňovať obsluhu prvkov jednou rukou a nesmie odpútavať pozornosť vodiča pri riadení vozidla.
 • Povolená hranica alkoholu v krvi je 0,5 promile. Prekročenie tejto hranice sa trestá pokutou od 300 – 3 700 EUR a v niektorých prípadoch aj odobratím vodičského preukazu. V prípade, že sa stane nehoda, alkohol je priťažujúcou skutočnosťou. V žiadnom prípade neodporúčam sadať si za volant, ak ste pili alkohol. Ohrozujete tak seba samých, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Väčšina poisťovní vzniknutú škodu pri nehode neuhradí.
 • Bezpečná vzdialenosť zo strany rakúskeho zákona (BGBI Nr. 159/1960 §18) je definovaná časovým úsekom od 0,2 sekundy, ale menej ako 0,4 sekundy pri priaznivých poveternostných podmienkach. To je približne 7 až 14 m pri 130 km/h. Táto povinnosť je ukladaná vodičom na rýchlostných cestách a na diaľniciach. Pri menšom odstupne ako 0,2 sekundy (ca 7 m pri 130 km/h) vám hrozí pokuta až do 2 180 EUR (v niektorých prípadoch aj odobratie vodičského preukazu minimálne na 6 mesiacov).
 • Použitie kamery v aute v Rakúsku nie je zakázané, ale vyslovene povolené nie je. Vodič smie použiť záznam na dokázanie vlastnej neviny, pokiaľ na ňom nie sú viditeľné napr. tváre zainteresovaných osôb. Bez výčitiek môžete mať v aute kameru, ak slúži len na súkromné účely.
 • Antiradar podobne ako na Slovensku je zakázané používať. V Rakúsku sú síce povolené GPS navigácie s vyznačeným umiestnením radarov, ale samotné antiradary, ktoré na základe vysielaných vĺn odhalia aktívne radary, sú zakázané. V prípade odhalenia vám hrozí pokuta až do výšky 5 000 EUR.
 • Celodenné svietenie v minulosti v Rakúsku bolo povinné. Od januára 2008 došlo k zmene a nie je povinné svietiť počas dňa, resp. netreba mať zapnuté tzv. denné svetlá, riaďte sa pravidlom “Sehen und gesehen werden”. Pri prejazde tunelom ste povinný mať stretávacie svetlá aj napriek tomu, že tunel je dobre osvetlený. Rakúske štúdie dokázali, že svietiace reflektory áut vôbec nenapomohli na väčšiu bezpečnosť v doprave. Tento názor zastával aj automobilový klub ÖAMTC, ktorý argumentoval tým, že svetlá zapnuté počas dňa znižujú viditeľnosť motorkárov, cyklistov a chodcov. Mopedy a motorky sú povinné svietiť počas celého dňa.
 • Použitie bezpečnostných pásov zo zákona je povinné podobne ako na Slovensku. Za cestujúcich v aute vo veku do 14 rokov je zodpovedný šofér. Každá osoba nad 14 rokov za pripútanie sa, je zodpovedná sama, nie je za ňu zodpovedný vodič. Tehotenstvo nedáva žiadnu výnimku nepoužiť bezpečnostný pás.
 • Trúbenie, resp. zvukové výstražné znamenie smie vodič dávať len vtedy, keď je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
 • Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, býva riešené formou vysokej pokuty. Upozorňujem na to, že v prípade, že chodec už vstúpil na vozovku pri priechode pre chodcov, zastavte, aby ste sa tak vyhli možnej pokute. Podobne je to aj pri chodcoch, ktorí porušia pravidlá cestnej premávky (idú mimo priechodu, prípadne prechádzajú cez cestu na červenú). Hrozí im pokuta až do výšky 726 EUR.
 • Použitie zimných pneumatík vzniká v období od 01. 11. do 15. 04. s dodatkom v zimných podmienkach, t. j. pri snehu, pri kašovitom snehu na vozovke, na ľade. Je nutné mať zimné pneumatiky na všetkých kolesách. Vodič môže použiť aj snehové reťaze nasadené minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy, ale len v tom prípade, že na vozovke je súvislá vrstva snehu, prípadne ľadu. Minimálna hĺbka dezénu zimných pneumatík je 4,0 mm pri kolesách s radiálnym typom konštrukcie a 5,0 mm pri kolesách s diagonálnym (teda so šikmým) typom konštrukcie. V prípade, že pneumatika nespĺňa minimálnu hĺbku dezénu, stráca vlastnosti a schopnosti a  podľa zákona viac nie je považovaná za zimnú. Za porušenie hrozí pokuta od 35 – 5 000 EUR. Letné pneumatiky by mali mať minimálnu hĺbku dezénu 1,6 mm. Odporúčam vymieňať pneumatiky po štyroch rokoch používania, keď dochádza k zmene vlastností pneumatík. V Rakúsku nie je zákonnom dané, aké staré môžete mať pneumatiky na používanie.

 


Niektoré druhy pokút

 • Telefonovanie za volantom: od 50 – 72 EUR;
 • Požitie alkoholu: od 300 – 5 900 EUR (+ odobratie vodičského preukazu na 12 mesiacov, návšteva úradného lekára, doškoľovanie, psychologické testy);
 • Antiradar: do 5 000 EUR;
 • Celodenné svietenie (pri nezníženej viditeľnosti): bez pokuty, v prípade dobrej viditeľnosti nie je nutné celodenne svietiť;
 • Nepoužitie bezpečnostných pásov: od 35 – 72 EUR
 • Nedanie prednosti chodcovi: od 72 – 2 180 EUR (výška pokuty sa odvíja aj od toho, či vodič už má nejaký zápis v registri); nedanie prednosti chodcovi mimoriadne bezohľadným spôsobom: v prípade, že vodič ohrozí chodca agresívnou jazdou, pokuta je vo výške od 36 – 2 180 EUR a súčasne mu je odňatý vodičský preukaz minimálne na 3 mesiace;
 • Rýchlosť (v obci): do 20 km/h = 29 – 60 EUR; do 30 km/h = 56 – 72 EUR; do 40 km/h = 70 – 160 EUR; nad 40 km/h = od 150 EUR, prípadne odobratie vodičského preukazu;
 • Rýchlosť (mimo obce): do 20 km/h = 29 – 50 EUR; do 30 km/h = 56 – 90 EUR; do 40 km/h = 140 – 160 EUR (posudzované podľa § 7 Abs 3 Z 3 FSG); do 50 km/h = 150 – 300 EUR, prípadne odobratie vodičského preukazu; posudzované podľa § 7 Abs 3 Z 3 FSG;
 • Rýchlosť (na diaľnici): do 20 km/h = 45 EUR; do 30 km/h = 60 EUR; nad 30 km/h = posudzované podľa § 99 Abs 2 lit c StVO; možná pokuta až 726 EUR, vo výnimočných prípadoch až 2 180 EUR;
 • Nedanie prednosti v jazde (Daj prednosť v jazde; Stoj, daj prednosť v jazde): od 30 – 60 EUR;
 • Pokuta za absenciu diaľničnej známky: absencia diaľničnej známky na mieste 120 EUR, pri nezaplatení vec postupuje do správneho konania, kde sa pokuta pohybuje od 300 – 3 000 EUR;
 • Jazda na červenú: od 58 – 70 EUR (v prípade spôsobenia nehody aj možnosť odobratia vodičského preukazu);
 • Neoblečenie si vesty pri vstupe na vozovku (núdzové zastavenie): od 14 – 36 EUR.

 


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie v časti „hľadať“

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
príves die Anhänger
výstražné zariadeniedie Warneinrichtung
výstražné oblečenie (reflexná vesta)die Warnkleidung
výstražná vestadie Warnweste, Leuchtweste
technický preukaz vozidlader Zulassungsschein
výstražné svetládie Warnblinkanlage
výstražný trojuholníkdas Pannendreieck
nálepka (diaľničná známka)die Vignette
dopravná nehoda der Verkehrsunfall
obmedzenie rýchlostidie Geschwindigkeitbeschränkung
bezpečnostná vzdialenosťder Sicherheitsabstand
šoférder Lenker
stretávacie svetlo das Abblendlicht
hmlové svetlo, svetlomet do hmlyder Nebelscheinwerfer
koncové svetlodie Schlussleuchte
zníženie viditeľnostidie Sichtbehinderung
podvečer, súmrakdie Dämmerung
diaľkové svetlodas Fernlicht
parkovací lístokder Parkschein
bezpečnostný pásder Sicherheitsgurt
zimné pneumatikydie Winterreifen
ojazdené pneumatikydie abgefahrene Reifen
kašovitý snehder Schneematsch
snehové reťazedie Schneeketten
najmenšia hĺbka vzorky pneumatík (najmenšia hĺbka dezénu)die Mindestprofiltiefe
letná pneumatikader Sommerreifen
skratka IG-L (zníženie množstva emisií)Immissionsschutzgesetz – Luft
hands free (voľné ruky)die Freisprecheinrichtung
zorné poledas Blickfeld
porušenie, priestupokder Verstoß
odoprenie platby, odoprenie platiť (dlh, pokutu)die Verweigerung der Zahlung
obmedzeniedie Behinderung
ohrozeniedie Gefährdung
priechod pre chodcovder Schutzweg, der Fussgängerstreifen
zebra, priechod pre chodcovder Zebrastreifen, der Fußgängerüberweg
pravidlá cestnej premávkydie Straßenverkehrsordnung (StVO)
rozsudokdie Rechtsprechung
vozovka, jazdný pruhdie Fahrbahn
okraj vozovky, cestyder Fahrbahnrand
zápis (napr. pri nehode)die Vormerkung
uloženie, uvalenie (pokuty)die Verhängung
správny trestný čindas Verwaltungsstraftat
peňažná pokutadas Bußgeld
prekročenie (rýchlosti)die Űberschreitung
zmena smeru jazdyder Fahrtrichtungswechsel
dopravná značkadie Verkehrszeichen