AKTUALIZÁCIA článku: 11.05.2020


Názov krajiny

Oficiálny názov krajiny je Nemecko (nem. Deutschland) a v plnom znení Nemecká spolková republika (nem. Bundesrepublik Deutschland). Skratka zaužívaná ako nemecký medzinárodný kód, kód motorových vozidiel ako aj internetová doména je DE.

Susediace krajiny

Nemecko susedí s Belgickom, Dánskom, Francúzskom, Holandskom, Poľskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Českom a Luxemburskom. Celkovo s 9 štátmi. Celková dĺžka hraníc je 3621 km. Najkratšiu hranicu má s Dánskom, len 68 km a naopak najdlhšiu s Rakúskom a to 784 km.

Susediace štáty Nemecka

Spolkové krajiny Nemecka

Nemecko je zložené zo 16 spolkových krajín a z toho sú 3 mestské štáty. Spolkové zeme v nemčine, označované aj ako Bundesland (mn. č. Bundesländer), vznikli na území niekdajšieho „západného“ Nemecka v rokoch 1945 – 1952, na území bývalej NDR (Národnej demokratickej republiky). Každá spolková krajina má svoju vlastnú vládu a riadi vlastné záležitosti, ako napr. vzdelávanie, hospodárstvo, financie a pod.

Spolkové krajiny Nemecka

Krajina so štvrtou najsilnejšou ekonomikou

Nemecko, teda Nemecká spolková republika, (nem. Bundesrepublik Deutschland) je spolkový stredoeurópsky štát. Nemecko je najväčším štátom EÚ a okrem toho je súčasne štvrtou najsilnejšou ekonomikou sveta po USA, Číne a Japonsku. Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Nemecka v roku 2018 boli priemysel (25,8 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálna činnosť (18,2%) a veľkoobchod, maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (16,3%). Najvyššími veľhorami, ktorých časť leží v Nemecku sú Alpy. Najvyšším vrchom je Zugspitze s nadmorskou výškou 2 962 m.n.m.

Zugspitze

Pôvod a symbolika štátnych symbolov

Vlajka pozostáva z troch vodorovných pruhov farieb a to z čiernej, červenej a žltej (oficiálne zlatej). Existuje už od roku 1949. Táto trikolóra sa odvodzuje od farieb uniforiem Lützovho študentského dobrovoľníckeho zboru (čierna – oblek, zlatá – gombíky a červená – výložky), ktorý pôsobil v časoch napoleonských vojen. Zvolené farby na nemeckej zástave majú symbolizovať solidaritu, súdržnosť a jednotu. Štátny znak Nemecka tvorí čierna orlica, s červeným zobákom a pazúrmi na žlto-zlatom podklade. Návrh orlice je identický s návrhom, ktorý urobil Karl-Tobias Schwab, v roku 1926.

Štátne symboly Nemecka

Berlín – druhé najväčšie mesto v EÚ

Hlavným mestom Nemecka je Berlín (nem. Berlin) od 03.10.1990. V roku 1999 sa stal  Berlín sídlom parlamentu a vlády. Je druhým najväčším mestom (hneď po Londýne) v EÚ vzhľadom na počet obyvateľov. Na ploche 891,68 km2 žije takmer 3 769 000 obyvateľov (údaj z roku 2019). Erbom mesta je čierny berlínsky medveď zobrazený na striebornom (bielom) štíte s červenými pazúrmi a jazykom. Podoba tohto erbu je platná už od roku 1954. Na štíte je vyobrazená zlatá päť lístková koruna ako múr s uzavretou bránou uprostred. Zástava Berlína s farbami biela-červená zobrazuje berlínskeho medveďa.

Zástava a erb Berlína

 


Prehľad dokladov používaných v Nemecku

 • Občiansky preukaz

Občiansky preukaz v Nemecku

 • Vodičský preukaz

Vodičský preukaz v Nemecku

 • Cestovný pas

Cestovný pas v Nemecku

 


Jazyk

Úradným jazykom Nemecka je nemčina. V závislosti od toho, v ktorej časti Nemecka sa nachádzate, sa viete dorozumieť aj jazykmi ako: turecky, srbsky, francúzsky, dánsky a pod. Nemčina má celkovo 35 dialektov. Nemci majú často problém porozumieť si aj navzájom.


Náboženstvo

V Nemecku počet príslušníkov tradičných cirkví klesá, čo súvisí aj s nutnosťou platiť cirkevnú daň. Z voľne dostupných informácií z ministerstva zahraničných vecí je percentuálne zloženie nasledovné : rímskokatolícke 29,9%,  evanjelické 28,9%, islam 5%, iné kresťanské 2%, budhisti 0,3%, židia 0,1% a najpočetnejšiu skupinu tvoria ľudia bez vyznania a to 36,6%.

 


Platidlo v Nemecku

Oficiálnou menou je euro, skratka Eur. Podobne ako na Slovensku, aj v Nemecku sa používa euro s rovnakým vyobrazením bankoviek a mincí. Euro existuje v nasledovných hodnotách :

 • Mince – 1, 2, 5, 10, 20, 50 centov a 1, 2 Eur-á
 • Bankovky – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Eur

 


Dôležité telefónne čísla a adresy

 • Veľvyslanectvo SR v Nemecku

Hildebrandstraße 25, 107 85 Berlín

Tel.: +49 308 892 62 00

Mobil: +49 171 746 55 25  (po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja iba v závažných prípadoch / ohrozenie života, zdravia)

Fax: +49 308 892 62 22

E-mail: emb.berlin@mzv.sk

http: www.mzv.sk/berlin

 

 • Veľvyslanectvo Nemecka na SR

Hviezdoslavovo námestie 10, 813 03 Bratislava

Tel.: +421 2 59 20 44 40

Mobil: +421 903 444 633 (po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja iba v závažných prípadoch / ohrozenie života, zdravia)

Fax: +421 2 54 41 96 34

E-mail: info@pressburg.diplo.de

http: www.pressburg.diplo.de

 

Polícia: 110

Hasiči: 112

Lekárska záchranná služba: 112

Asistenčná služba: 0180 222 22 22

Informácie o tel. číslach na nemecké inštitúcie: 11833

Lavínový servis: +49 89 9214 1210

Predpoveď počasia pre Alpy: 0190 1160 11, resp. 090 01 29 50 70

Informácie týkajúce sa motoristického charakteru (ADAC): 11 833

 

 • Telefonovanie zo Slovenska do Nemecka

0049 (Nemecko) + kód mesta/lokality bez počiatočnej nuly + číslo účastníka

 • Telefonovanie z Nemecka na Slovensko

00421 (Slovensko) + kód mesta bez počiatočnej nuly + číslo účastníka

 


Vedeli ste, že ?

 • V Berlíne sa nachádza najväčšia vlaková stanica na svete
 • Až na 65 % nemeckých diaľnic môžete jazdiť bez obmedzenia rýchlosti
 • Prvý Októberfest bol svadobnou oslavou bavorského princa Ludwiga
 • Nemčina má 35 dialektov. Nemci majú často problém porozumieť si aj navzájom
 • Spotreba piva na hlavu v Nemecku je druhá najvyššia na svete, dominujú Češi
 • Nemecko je podľa Globálneho indexu mieru (Global Peace Index/Ranking 2019 / GPI 2019) na 22. mieste (GPI 1,547). Slovensko je na 23. mieste (GPI 1,550)