AKTUALIZÁCIA článku: 27.05.2020

Ak plánujete cestovať do Švajčiarska, osobné predmety dennej potreby, zásoby na cestu a pohonné hmoty v nádrži vášho auta sú od platenia cla oslobodené. Pre ostatné tovary, prevyšujúce celkovú hodnotu 300 CHF, je nutné uhradiť DPH a v závislosti od množstva je potrebné uhradiť aj colné poplatky.

Colné poplatky sa vyžadujú pri potravinách, tabaku, alkohole a pohonných látkach. Nezabudnite, že nie je možné dovážať úplne všetok tovar. Bližšie informácie vám uvediem v nasledujúcich riadkoch.

V boji proti falšovateľom peňazí a financovaniu teroristov sa na hraniciach vykonávajú náhodné kontroly. Ak disponujete hotovosťou viac ako 10 000 CHF (alebo hodnotou dosahujúcou túto hranicu po prepočte), musí byť na požiadanie doložený pôvod peňazí, účel a vlastník. Pri hotovosti viac ako 10 000 CHF sa vykonáva zápis do informačného systému colnej správy.


Príchod z krajín Európskej únie a ostatných krajín

Tovar nepodliehajúci poplatkom

Ak sa vraciate do zahraničia, alebo ak cestujete do Švajčiarska, môžete mať určité tovary pri sebe bez toho, aby ste museli platiť clo, prípadne iné poplatky.

Predmety osobnej dennej potreby

Medzi spotrebné predmety patria:

 • predmety patriace osobám bývajúcim vo Švajčiarsku, ktoré si ich zobrali pri vycestovaní;
 • predmety patriace osobám žijúcim v zahraničí, ktoré ich využívajú počas pobytu vo Švajčiarsku a sú zo Švajčiarska opätovne vyvezené.

Medzi takéto predmety patrí: oblečenie, toaletné potreby, bielizeň, športové náčinie, videokamery, fotoaparáty, mobilné telefóny, notebook a hudobné nástroje.

Zásoby na cestu

 • potraviny na cestu a nealkoholické nápoje na cestovný deň.

Pohonné hmoty

 • pohonné hmoty nachádzajúce sa v nádrži vozidla. Prípustná je aj bandaska s max. množstvom pohonných hmôt do 25 litrov. Toto množstvo je povolené len raz za deň a to na jedno auto.

Švajčiarska colná správa v tomto smere nerozlišuje, či ide o príchod z krajín EÚ, alebo z krajín tretieho sveta. Pre príchod z krajín tretieho sveta platia preto rovnaké pravidlá ako pri príchode z krajín EÚ.

Aké množstvo je povolené bez toho, aby ste museli platiť clo alebo iné odvody:

Tabakové výrobky (len pre osoby staršie ako 17 rokov)

 • cigarety/cigary – 250 ks alebo;
 • ostatné tabakové výrobky – 250 g.

Alkoholické nápoje (len pre osoby staršie ako 17 rokov)

 • 5 litrov (množstvo alkoholu do 18 %);
 • 1 liter (množstvo alkoholu nad 18 %).

Mäso a mäsové výrobky s výnimkou diviny, rýb, krabov a vodných živočíchov

 • všetky časti zvierat s kosťou alebo bez kosti;
 • mäsové výrobky;
 • iné mäsové výrobky;
 • celkové množstvo 1 kg.

Maslo a smotana

 • 1 kg/liter;

Olej, masť, margarín

 • 5 kg/liter.

Ak by ste mali záujem o bližšie informácie, kontaktovať môžete priamo Švajčiarsku colnú správu, alebo odpovede na svoje otázky nájdete v aplikácii „Reise &Waren“, ktorá je vám k dispozícii zadarmo na stiahnutie (Android, Apple). Príjemne spracovaná aplikácia, kde nájdete všetky potrebné informácie.

 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV

Oberzolldirektion, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern

http://www.ezv.admin.ch/

Tel.: +41 (0) 58 467 15 15

E-mail: zollauskunft@ezv.admin.ch


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
predmet dennej potreby, spotrebný predmet der Gebrauchsgegenstand
nepodliehajúci poplatkomabgabenfrei
pohonná hmota, látka der Treibstoff
toaletné potrebydie Toilettenartikel
športové náradiedas Sportgerät
cestovný deňder Reisetag