AKTUALIZÁCIA článku: 27.05.2020

Tentoraz nahliadnem trocha do problematiky povoleného množstva, ktoré je možné si so sebou zobrať bez toho, aby ste museli platiť clo, prípadne iné odvody.

Vstupom do EÚ prijalo Rakúsko pravidlá colného priestoru Európskeho spoločenstva (Europäische Gemeinschaft, skratka EG), kde sú v rámci vnútorného trhu clá zrušené. Existuje ale pár výnimiek, ktoré vám nižšie spomeniem. Na colnici je potrebné nahlásiť všetok tovar, ktorý neslúži na vašu potrebu, spotrebu. V prípade, ak máte nejaký tovar na preclenie, použijete tzv. „červený kanál“ (farebné označenie na colnici), ak nedisponujete vecami na preclenie, pokračujete v ceste po tzv. „zelenom kanáli“. Pri colnej stanici neobsahujúcej vyhradený pruh dobrovoľne nahláste tovar potrebný na preclenie.

Pri príchode do krajiny s hotovosťou 10 000 EUR a viac, musíte túto skutočnosť nahlásiť. Prihlasovací formulár „Monitorovanie peňažných prostriedkov v hotovosti – Űberwachung von Barmitteln“, nájdete na Budesministerium Finanzen v rubrike „Zoll“ – „Reise“ – „Mitnahme von Bargeld“ – „Anmeldeformular ZA 292“ alebo na colnici. Uľahčím vám to a stačí, ak kliknete na ZA 292. Prikladám vám, ako mojim čitateľom, aj slovenský preklad. Pri osobe mladšej ako 18 rokov môže tento dokument podať zákonný zástupca. Aby ste, ale nemuseli absolvovať celý vyššie uvedený cyklus, odporúčame zobrať si len potrebnú hotovosť a bankomatovú kartu.

 Nižšie uvedené informácie o tovaroch predstavujú len stručný prehľad najčastejšie sa vyskytujúceho tovaru.

 


Príchod z krajín Európskej únie

Bez toho, aby ste museli pri príchode do Rakúska platiť clo alebo iné odvody, môžete si so sebou zobrať veci osobnej potreby, spotreby. Výnimkou sú nové vozidlá, tabakové výrobky a alkoholické nápoje.

 • Pri kúpe nového auta musíte zaplatiť živnostenskú daň (forma dane z obratu) a normálnu spotrebnú daň. Auto dostanete od predávajúceho oslobodené od DPH. Viac k tejto problematike, ako aj k registrácii auta, poplatkom pripravujem v samostatnom článku.
 • Pri tabakových výrobkoch a alkoholických nápojoch ste oslobodený od cla v prípade dodržania dole uvedeného množstva.

Na pripomenutie: medzi štáty Európskej únie (EÚ) patrí: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česko, Maďarsko a Cyprus.

Aké množstvo je povolené bez toho, aby ste museli platiť clo alebo iné odvody:

Cigarety (Zigaretten) z Maďarska, Chorvátska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Bulharska 

 • 300 ks. Za každú cigaretu nad stanovený počet musíte neodkladne na colnici zaplatiť daň z tabaku a tabakových výrobkov;

Cigarety z ostatných štátov EÚ

 • 800 ks;

Tenké cigary (Zigarillos) – cigarety s jednotkovou hmotnosťou 3g

 • 400 ks;

Cigary (Zigarren) – bez obmedzenia hmotnosti

 • 200 ks;

Fajčiarsky tabak (Rauchtabak)

 • 1kg;

Liehoviny (Spirituosen)

 • 10 litrov;

Iný alkohol (pivo, šumivé víno, víno do 22%)

 • 20 litrov;

Víno (z toho max. 60 litrov šumivé víno)

 • 90 litrov;

Pivo

 • 110 litrov;

Lieky

 • na jednu osobu sú povolené maximálne tri balenia (3x tzv. Einzelhandelspackung);

Ostatné

 • veci do hodnoty 430 EUR pre cestujúcich v lietadle, pre ostatných 300 EUR;
 • pri cestujúcich mladších ako 15 rokov je táto suma stanovená na 150 EUR.

 


Príchod z krajín mimo Európskej únie

Podobne ako pri štátoch EÚ je možné bez nutnosti platenia cla previesť tovar slúžiaci na vašu osobnú potrebu a spotrebu, samozrejme, v rozumnej miere.

Aké množstvo je povolené bez toho, aby ste museli platiť clo alebo iné odvody:

Alkohol (od 17 rokov)

 • 1 liter (viac ako 22% alebo Etylalkohol viac ako 80%);
 • alebo 2 litre (najviac 22%) + 4 litre nešumivého vína a 16 litrov piva.

Tabakové výrobky (od 17 rokov)

 • 200 ks cigariet;
 • alebo 100 ks tenkých cigár (jednotková hmotnosť max. 3 g);
 • alebo 50 ks cigár;
 • alebo 250 g fajčiarskeho tabaku.

Lieky

 • množstvo podľa cestovnej potreby;

Ostatné

 • veci do hodnoty 430 EUR pre cestujúcich v lietadle, pre ostatných 300 EUR;
 • pre cestujúcich mladších ako 15 rokov je táto suma stanovená na 150 EUR.

Na hraniciach bývajú aj naďalej vykonávané colné kontroly, ale len sporadicky, resp. v prípade ohlásenia alebo podozrenia, prípadne v rámci boja proti pašeráctvu.

Bližšie informácie o cle nájdete na nižšie uvedených kontaktných údajoch. Odpovede na otázky, aké množstvo je prípustné a iné nájdete aj v aplikáciiBMF-App“, ktorá je vám k dispozícii zadarmo na stiahnutie (Android, Apple). Túto možnosť vítam, ako veľmi ústretový krok zo strany spolkového ministerstva v Rakúsku.

 

Zollamt Klagenfurt Villach, Ackerweg 19, 9500 Villach

Tel.: +43 (0) 50 223 740

E-mail: zollinfo@bmf.gv.at

http: www.bmf.gv.at (Zoll)

 


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
liek, medikamentdas Arzneimittel
oslobodený od dávok, nepodliehajúci poplatkomabgabenfrei
boj proti pašeráctvudie Bekämpfung von Schmuggel
pašeráctvoder Schmuggel
zákaz dovozudas Einfuhrverbot
obmedzenie (množstva)die Beschränkung
venovať pozornosť das Augenmerk richten
dovozné predpisydie Einfuhrbestimmungen
finančná správadie Finanzverwaltung
spolkové ministerstvodas Bundesministerium
dovoz tovarudie Wareneinfuhr
batožina, cestovná batožinadas Reisegepäck
povinný prihlásiť sa anmeldepflichtig
cigarydie Zigarren
fajčiarsky tabakder Rauchtabak
liehovinydie Spirituosen
colná stanica die Zollstelle
colná prihláškadie Zollanmeldung
dovozný poplatokdie Eingangsabgabe
prostriedky v hotovosti (peňažné)das Barmittel
preprava tovaru, obchod s tovaromder Warenverkehr
živnostenská daňdie Erwerbsteuer
daň z obratudie Umsatzsteuer
normálna spotrebná daňder Normverbrauchsabgabe
vlastná spotreba (napr. pri cigaretách súvisiacich s preclením)der Eigenbedarf
tabakový tovar, výrobokdie Tabakwaren
daň z tabaku a tabakových výrobkov die Tabaksteuer
cestovné potrebyder Reisebedarf
preferenčná dohoda das Präferenzabkommen
colná správadie Zollverwaltung
DPH (daň z pridanej hodnoty)die Mehrwertsteuer (MwSt.)
Európske spoločenstvodie Europäische Gemeinschaft (EG)
právnická osoba juristische Person
fyzická osobanatürliche Person
prepravná spoločnosťdie Transportgesellschaft
dátum odchodudas Abreisedatum
dátum príchoduder Anreisetermin
krajina určeniadas Bestimmungsland