AKTUALIZÁCIA článku: 27.05.2020

V tomto článku sa dozviete, aké je povolené množstvo v Nemecku, bez potreby platenia cla a iných odvodov.

Podobne ako v Rakúsku, aj v Nemecku, platia pravidlá colného priestoru Európskeho spoločenstva. Na colnici nie je potrebné nahlásiť tovar, ktorý slúži na osobnú potrebu a spotrebu, spĺňa maximálne povolené množstvo podľa nižšie uvedených informácií.

Rovnaké je to aj s hotovosťou. Aj tu platí, ak máte pri príchode do krajiny hotovosť 10 000 Eur a viac, musíte túto hotovosť nahlásiť, podlieha to oznamovacej povinnosti. Príslušný formulár je k dispozícii na každej colnici.

V prípade, že prevážate väčšie množstvo tabakových a alkoholických výrobkov, môžete byť zo strany colníkov požiadaný o preukázanie nadobudnutia (faktúra, doklad o kúpe) alebo dokázať, že sú určené pre vašu spotrebu.

Nižšie uvedené informácie o tovaroch, predstavujú len stručný prehľad najčastejšieho vyskytujúceho sa tovaru.

 


Príchod z krajín Európskej únie

Bez toho, aby ste museli pri príchode do Nemecka platiť clo alebo iné odvody, môžete si so sebou zobrať veci osobnej potreby, spotreby.

Aké množstvo je povolené bez toho, aby ste museli platiť clo alebo iné odvody:

Cigarety (Zigaretten)

 • 800 ks. Za každú cigaretu nad stanovený počet musíte neodkladne na colnici zaplatiť daň z tabaku a tabakových výrobkov. (300 ks pri príchode z Bulharska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Chorvátska). Za každú cigaretu nad, musíte neodkladne na colnici zaplatiť daň z tabaku a tabakových výrobkov;

Tenké cigary (Zigarillos) (cigarety s jednotkovou hmotnosťou max. 3 g)

 • 400 ks;

Cigary (Zigarren) (bez obmedzenia hmotnosti)

 • 200 ks;

Fajčiarsky tabak (Rauchtabak)

 • 1 kg;

Liehoviny (Spirituosen)

 • 10 l;

Iný alkohol (víno do 22 %, napr. portské víno)

 • 20 l;

Šumivé víno

 • 60 l;

Pivo

 • 110 l;

Káva

 • 10 kg kávy alebo kávových výrobkov;

Lieky

 • príslušné množstvo pre osobnú potrebu a spotrebu;

Ostatné

 • celková hodnota tovaru do 300 EUR;
 • pri cestovaní lietadlom alebo loďou do hodnoty tovaru 430 EUR;
 • pre cestujúcich mladších ako 15 rokov do hodnoty tovaru celkovo 175 EUR.

 


Príchod z krajín mimo Európskej únie

Z krajín, ktoré nepatria do EÚ sú podmienky na dovážanie, bez platenia cla nasledovné.

 Tabakové výrobky (od 17 rokov)

 • 200 ks cigariet;
 • alebo 100 ks tenkých cigár (jednotková hmotnosť max. 3 g);
 • alebo 50 ks cigár;
 • alebo 250 g fajčiarskeho tabaku;
 • a zloženie týchto výrobkov.

Alkohol a výrobky obsahujúce alkohol (od 17 rokov)

 • 1 liter (viac ako 22 %, alebo Etylalkohol viac ako 80 %);
 • alebo 2 litre (najviac 22 %);
 • alebo časť zložená z týchto výrobkov;
 • 4 litre nešumivého vína a;
 • 16 litrov piva.

Lieky

 • príslušné množstvo pre osobnú potrebu a spotrebu;

Motorové palivo (pre všetky druhy motorových vozidiel)

 • množstvo nachádzajúce sa v nádrži motorového vozidla a;
 • 10 litrov v prenosnej rezervnej nádrži.

Ostatné

 • celková hodnota tovaru do 300 EUR;
 • pri cestovaní lietadlom alebo loďou do hodnoty tovaru 430 EUR;
 • pre cestujúcich mladších ako 15 rokov do hodnoty tovaru celkovo 175 EUR.

Bližšie informácie o cle nájdete na nižšie uvedených kontaktných údajoch. Odpovede na otázky, aké množstvo je prípustné a iné nájdete aj v aplikácii „Zoll und Reise“, ktorá je vám k dispozícii zadarmo na stiahnutie (Android, Apple). Túto možnosť vítam ako veľmi ústretový krok zo strany spolkového ministerstva v Nemecku.

 

Bundesministerium der Finanzen

Wilhemstrasse 97, 10 117 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 18 68 20

www.bundesfinanzministerium.de, www.zoll.de

Referat für Bügerangelegenheiten

Tel.: +49 (0) 18 682 33 00

E-mail: buergerreferat@bmf.bund.de

 


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
medziproduktdas Zwischenerzeugnis
obsahujúci alkoholalkoholhaltig
tabakový tovardie Tabakwaren
hodnota tovaruder Warenwert
zloženie, zostavenie die Zusammenstellung
tovarydie Waren
pohonná látka, motorové palivoder Kraftstoff
rezervná nádrž (napr. bandaska)der Reservebehälter