Našli ste si prácu v Nemecku, podpísali pracovnú zmluvu, poznáte miesto pracovného miesta, akurát nie ste si istý, v ktorej nemeckej banke si založiť účet. Mnohým z vás napadne možnosť zasielania výplaty na účet vedený v mieste trvalého pobytu, má to však svoje úskalia. O úskaliach som písal v článku „Založenie bankového účtu v zahraničí“, ktorý odporúčam prečítať si ako prvý. Sú tam spomenuté hlavné dôvody, ako aj úskalia, prečo sa zaoberať touto témou pri zmene práce.

Vo všeobecnosti sú dve možnosti založenia účtu, mojou obľúbenou je online forma v pohodlí domova (ak sa tak prechodný pobyt, kde pracujete, dá nazvať) a druhý o niečo časovo náročnejší je ísť priamo na pobočku, tej-ktorej banky.

V našom prípade využijeme možnosť založiť si účet online aj z dôvodu väčšej časovej efektívnosti. Istý čas som strávil na internete, aby som našiel pre vás vhodný, užívateľsky prijateľný porovnávací portál. Podarilo sa mi nájsť www.check24.de, ktorý použijem na ukážku založenia účtu.

Založenie účtu v Nemecku

1. Pri otvorení porovnávacieho portálu www.check24.de sa nám zobrazí hlavná stránka, kde si v menu vyberiete „Konto & Kredit“ (1) a z výberu si zvolíte „Girokonto“ (2).

 

2. Po odkliknutí si nastavíte základné parametre ako: Monatlicher Geldeingang – mesačný príjem, Postleitzahl – poštové smerovacie číslo a možnosť výberu kreditnej karty (odporúčam zaškrtnúť NIE! Nepotrebujete sa predsa zadlžovať). Po úvodných parametroch postačuje už len kliknúť na „zu Ihrem Girokonto-Vergleich“ (4).

 3. Po prvých dvoch bodoch sa dostanete na stránku plnú parametrov, kde nájdete už konkrétny prehľad účtov s možnosťou následnej úpravy parametrov (5).

Na ľavej strane (5) máte možnosť si zvoliť:
 • Monatlicher Geldeingang – výšku mesačného príjmu, ktoré vám prídu na účet (banky si v závislosti od tohto parametru nastavujú mesačný poplatok za vedenie účtu);
 • Postleitzahl – poštové smerovacie číslo (odporúčam zadať), vyhľadá vám aj banky v danom regióne, kde pôsobíte;
 • Bankentyp – typ bánk (Direktbanken, Filialbanken, Regionalbanken);
 • Jährliche Kontoführungsgebühr – ročné poplatky za vedenie účtu;
 • Konstenlose Bargeldabhebung – bezplatný výber v hotovosti z bankomatu, napr. Weltweit – všade vo svete, prípadne Euroweit – v rámci Európy;
 • Weitere Filter – ďalší filter, tu by som vypichol možnosť Antrag ohne Unterschrift – žiadosť bez podpisu, t. j. možnosť vybaviť všetko z pohodlia „domova“.

 

V hornej lište (6) je možnosť usporiadať vyhľadávanie z pohľadu Beste Kontonote – najlepší účet (z pohľadu portálu Check24), Niedrigste Kontogebühr – najnižší poplatok, podľa Höchster Bonus – najvyšší bonus. Odporúčam možnosť podľa Beste Kontonote.

Bod (7) je zameraný pre tých, ktorých zaujímajú konkrétne detaily účtu – odporúčam náhľad do časti Details (preklad použitej terminológie som pre vás pripravil v závere článku). Nájdete tam všetky potrebné informácie na rozhodovanie. Nechýba ani hodnotenie od klientov, ako aj poznámka formy založenia účtu.

Nasmerovaním kurzora myši na hodnotenie Check24 (10) sa vám naskytne náhľad parametrov účtov a ich bodové hodnotenie. Na záver už len postačuje odkliknúť weiter (9), vyplniť základné údaje vo formulári a účet je takmer HOTOVÝ. Zo strany banky vám poštou príde potvrdenie o založení účtu a bankomatová karta.

Mojím odporúčaním na záver je

 1. Otvorenie porovnávacieho portálu www.check24.de;
 2. Zadať príjem, ktorý vám príde na účet + NEZABUDNÚŤ zadať poštové smerovacie číslo;
 3. Zaškrtnúť pri „Konstenlose Bargeldabhebung“ možnosť Euroweit a pri „Weitere Filter“ možnosť Antrag ohne Unterschirft;
 4. Usporiadať vyhľadávanie podľa „Beste Kontonote zuerst“;
 5. Prehodnotiť, ktoré z účtov vyhovujú vyššie spomenutým kritériám s ohľadom na ročný poplatok za vedenie účtu.

TIP
 • pri vypĺňaní formulára v časti „Anschrift Haupwohnsitz“ uveďte miesto prechodného pobytu v Nemecku (podľa Meldebestätigung), zadefinujete to výberom „Wohnstatus“;
 • vo formulári je potrebné uvádzať nemecké telefóne číslo.

Porovnanie Filialbanken a Direktbanken

FilialbankenDirektbanken
Osobné poradenstvo, bezprostredná kontaktná osoba.Poradenstvo je možné len na diaľku prostredníctvom e-mailu, telefónu, videochatu.
Sieť pobočiek umožňuje výber v hotovosti a platby pri priehradke; možnosť vytlačenia výpisu z účtu z bankomatu; realizovanie prevodov poštovou zloženkou.Výber hotovosti je možný len prostredníctvom bankomatu.
Sieť pobočiek je pre banku drahá; náklady znášajú klienti.Absencia siete pobočiek prináša nižšie náklady, ktoré sa prenášajú na klientov vo forme lepších úrokových sadzieb.
Ponuka služieb jestvuje väčšinou v plnom rozsahu.Často sa špecializujú len na niektoré služby.
Dodatočné služby sú spoplatnené.Mnohé dodatočné služby, ako sú kreditné karty, správa účtu, prevody, trvalé príkazy a pod., sú zadarmo.
Online bankovníctvo nie je na úrovni priamych bánk (Direktbanken), neustále sa ale zlepšuje.Zamerané výhradne na online bankovníctvo.
V niektorých bankách nie je možné používať mobilné bankovníctvo alebo ich aplikácie nie sú plne rozvinuté.Takmer všetky priame banky (Direktbanken) umožňujú mobilné bankovníctvo pomocou sofistikovaných aplikácií.


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
bankový poplatokdie Kontogebühr
vyberanie peňazídas Abheben
platiť, zaplatiťeinzahlen
peniaze v hotovostidas Bargeld
príjem peňazí, postúpenie peňazíder Geldeingang
uvoľnený (napr. obnos peňazí)freigeschaltet
peňažný automatder Geldautomat
dispozičný úverder Dispositionskredit
dobrovoľnéfreiwillig
schopný, spôsobilýveranlagt
osobný preukazder Personalausweis
zaznačený, zaznamenávavermerkt
dobropis, pripísanie v prospechdie Gutschrift
obratydie Umsätze
prevod (platby), platobný príkazdie Űberweisung
spoločné kontodas Gemeinschaftskonto
čisté príjmyEinkommen netto
príjemdas Einkommen
jednorázové platbydie Einmalzahlungen
sídliaci, so sídlomansässig
povolanie, profesný stavder Berufsstand
odvetvie, odbordie Branche
údajová komunikáciadie Datenübermittlung
zmluvné podmienkydie Vertragsbedingungen
výkaz prácdas Leistungsverzeichnis
kontrolné okienkodas Kontrollkästchen
obchodovanie s cennými papiermider Wertpapierhandel
uzavrieť (zmluvu)abschließen
výnos, ziskder Ertrag
podklady zmluvydie Vertragsunterlagen
pracovný deň, všedný deňder Werktag
príjem peňazíder Geldeingang
výber v hotovostidie Bargeldabhebung
celosvetovoweltweit
po celom Nemeckudeutschlandweit
spoločné kontoGemeinschaftkonto
účet partneradas Partnerkonto
žiadosť bez podpisuAntrag ohne Unterschrift
obrat na účteder Kontoumsatz
úrok z vkladovder Guthabenzins
zákaznícke hodnoteniedie Kundenbewertung
bezplatnýkostenlos
bankové poplatkydie Kontogebühren
vedenie účtudie Kontoführung
bezplatnýgebührenfrei
vydanie (napr. karty)die Ausgabe
prečerpanie konta/účtudie Kontoüberziehung
úroky z prečerpaniadie Überziehungszinsen
platba v hotovosti (resp. za určitý úkon – napr. výber z automatu)Bargeldauszahlung
cudzia menadie Fremdwährung
pri prepážkeam Schalter
vklad v hotovostiBargeldeinzahlung
použitie (v našom prípade, má viac významov)der Einsatz
prevod, platobný príkazdie Überweisung
dlhodobý príkaz na úhradu; trvalý príkazder Dauerauftrag
dlhopisdie Lastschrift
zamietnutiedie Ablehnung
opodstatnenéberechtigte
kreditný úrokder Habenzins
prístup k účtuKontozugriff
počet pobočiekAnzahl Filialen
bezpečnostné postupySicherheitsverfahren
poskytovateľ GirokartyGirokartenanbieter
k dispozíciiVerfügbar
zaistenie/zabezpečenie vkladovDie Einlagensicherung
v tuzemsku (krajina, kde ste si zakladali účet)im Inland
v zahraničí (berie sa z pohľadu krajiny, kde ste si zakladali účet)im Ausland
proces otvárania účtuEröffnungsprozess
reportáže o testochdie Testberichte
odplatný, za peniazekostenpflichtig
dispozičné úroky (úroky po prečerpaní vlastných prostriedkov na účte)Dispozins