Možnosť založenia účtu je v prvom rade podmienená samotným pobytom v Rakúsku. Banky v Rakúsku budú od vás takmer s určitosťou vyžadovať potvrdenie o pobyte Anmeldebescheinigung, prípadne iné dokumenty potvrdzujúce dôvod založenia účtu, napr. rakúsku pracovnú zmluvu.

Založiť účet si môžete dvomi formami, prvou je osobná návšteva na pobočke banky. Osobne ju veľmi neodporúčam z dôvodu prípadnej dlhšej doby na vybavenie, ako aj možnosti slabšieho porozumenia. Bankovú terminológiu predsa len, nie všetci ovládajú. Rozhodnutie je však na vás. Druhou možnosťou je založenie účtu, ako sa na dnešnú dobu patrí, formou online. Jednoduchá záležitosť, ktorú vyriešite za pár minút, isto ju pri troche snahy zvládne takmer každý. Toto je aj moja voľba.

V záujme efektívnosti a časovej úspornosti odporúčam použiť porovnávací portál www.durchblicker.at, kde si môžete prehľadne a predovšetkým s aktuálnymi informáciami porovnať parametre medzi jednotlivými účtami. Nájdete aj iné porovnávacie portály, ale z pohľadu prehľadnosti uvedených informácií a jednoduchosti mi príde tento najideálnejší.

  • V Rakúsku sa stretnete s pojmom GirokontoGehaltskonto. Gehaltskonto je v princípe tiež Girokonto, ktoré slúži hlavne na prevod platu alebo mzdy od zamestnávateľa na bankový účet, ako vyplýva zo samotného názvu.

Poďme sa pozrieť na konkrétny príklad založenia účtu v Rakúsku

Ako som vám už spomenul, použijem príklad založenia účtu cez porovnávací portál pre jeho jednoduchosť a aktuálne informácie. Článok je doplnený o vizuálnu stránku portálu, ten sa môže časom mierne líšiť, ale základný postup ostáva stále rovnaký.

1. Po otvorení porovnávacieho portálu www.durchblicker.at na úvodnej stránke klikneme na „Finanzen“ (1).

 

2. Následne si zvolíme možnosť „Girokonto“ (2).

 

3. Z ponuky v časti „Kontotyp“ si zvolíme Gehaltskonto (3) a klikneme na „Jetzt vergleichen“ (4). Z ponuky je možné si vybrať aj Privatkonto. Aký je rozdiel medzi nimi, nájdete pod obrázkom v tabuľke.

 

Hlavný rozdiel medzi Gehaltskonto a Privatkonto

GehaltskontoPrivatkonto
Platba na účetpredpokladom je pravidelný príjem na účtenie je povinný pravidelný príjem na účte
Vedenie účtuobvykle lacnejšie alebo dokonca zadarmomá účtovaný poplatok za vedenie účtu
Úrokové podmienkyvyšší úrok z vkladov a nízky úrok pri prečerpanínízky úrok u vkladov a vysoký úrok pri prečerpaní

4. Zobrazí sa vám prehľad bánk podľa výšky poplatku. Na ľavej strane (5) na počítači (na mobile sa to nachádza hneď po prekliknutí „Jetzt vergleichen“ na obrazovke) máte možnosť nastaviť si využívanie svojho účtu Nutzertyp (užívateľ) – wenig, normal, intensiv. Súčasne si môžete nastaviť Geldeingang pro Monat (mesačný príjem), Tiefststand pro Monat (najnižší možný príjem za mesiac), Kontonutzung (používanie účtu) – online, online&pobočka, pobočka.

  • Kliknite na Nutzertyp Details a dozviete sa konkrétne podrobnosti o využívaní svojho účtu.

Zaujímavým a mnou odporúčaným prvkom je „Details vergleichen“ (6), kde máte prehľad tých najdôležitejších bodov k účtu vrátane porovnania. Tomuto bodu sa povenujem o trochu viac nižšie.

Príjemným doplnkom je možnosť „Erinnerung setzen“ a „Vergleich senden“ (7), ktoré slúžia na neskoršie pripomenutie, ak ste nemali čas sa dlhšie tomu venovať, ale nechceli by ste na to zabudnúť (príde vám e-mail s odkazom na vami zadané porovnanie). Alebo si môžete vybrať možnosť zaslania porovnania na e-mail v prípade neskoršieho rozhodovania.

Hlavná plocha obrazovky (8) je venovaná konkrétnym bankám s úvodnými informáciami zoradenými podľa výnosu/nákladov za rok vedenia účtu.

Ak ste sa rozhodli pre konkrétnu banku a účet, už len postačuje stlačiť „zum Anbieter“ (9) a automaticky vás presmeruje na stránku banky.

 

5. Poďme si spoločne pozrieť bod „Details vergleichen“ (6). Zobrazia sa vám detaily účtov umožňujúce lepšie rozhodovanie. Na mobile je to symbol váh + vergleichen a potreba označiť účty, ktoré chcete porovnať. Takto si medzi sebou môžete porovnať až 4 účty bánk (10) aj s jednotlivými parametrami. Na ľavej strane (11, 12, 13) nájdete popis produktu. Ako som spomínal v úvode, banková terminológia je o niečo zložitejšia ako bežná komunikačná. Z tohto dôvodu som vám pripravil v závere článku preklad terminológie, hlavne aby som vám umožnil jednoduchší výber.

  • Ak sa rozhodnete pre Erste Sparkasse, budete pri vypĺňaní formulára (na ich stránke) potrebovať cestovný pas (občiansky preukaz pri Slovensku neakceptujú), ak navštívite priamo pobočku, myslím si, že vám bude postačovať aj občiansky preukaz.

 

6. Ak ste sa už rozhodli a našli ste si svojho favorita, postačuje už len kliknúť na „zum Anbieter“. Automaticky vás prepojí na stránku danej banky. Po pár kliknutiach sa dostanete na potrebný formulár, vyplníte svoje údaje a odošlete do banky. HOTOVO!

  • pri zadávaní údajov do formulára sa vám vyskytne políčko „Steuernummer“ (daňové číslo). Pokiaľ ste fyzická osoba a nepodnikáte, je vaším daňovým číslom vaše rodné číslo.

Stretávam sa s tým, či by som nevedel odporučiť konkrétny účet. Z dôvodu meniacich sa podmienok a rôznych očakávaní od účtu to nie je vo všeobecnosti možné. Ak si ale neviete rady, rád vám v tomto smere pomôžem. Napíšte mi na info@quantajobs.com.


Slovná zásoba, s ktorou sa môžete stretnúť

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
mzdové kontodas Gehaltskonto
vedenie účtudie Kontoführung
úhrada na účet (napr. mzda, dôchodok, atď.)der Zahlungseingang
mať v prospech, mať k dobruguthaben
pohľadávka, aktívadas Guthaben
žírový účetdas Girokonto
bankomatová kartadie Bankomatkarte
príkaz k inkasuder Einziehungsauftrag
dlhodobý príkaz na úhraduder Dauerauftrag
výpis z účtuder Kontoauszug
v elektronickej podobein elektronischer Form
eurozónadie Euroraum
výber hotovostidie Geldbehebungen
vklad v hotovostidie Bareinzahlung
úroková sadzba, mierader Zinssatz
mzdové účtovníctvodie Gehaltsabrechnung
daň z príjmudie Einkommenssteuer
adresadie Anschrift
zamestnávateľdie Arbeitgeber
spojenie účtudie Kontoverbindung
kontrola bonitydie Bonitätsprüfung
dátum príjmudas Zugangsdatum
podmienkydie Konditionen
rodné menoder Geburtsname
rodná krajinadas Geburtsland
kontrola totožnostidie Legitimierung
údaje, informácie, dátadie Angaben
poplatok za vedenie účtudie Kontoführungsgebühr
odúčtovaniedie Rückbuchung
z nedostatkumangels
žiadosťdas Beantragen
žiadateľ o otvorenie kontadas Kontoantragsteller
zamestnanýangestellt
výpis z účtuder Kontoauszug
výhody, prednostidie Vorteile
pokračovaťfortsetzen
dopredu umiestnený (napr. titul)vorgestellt
dozadu imiestnený (napr. titul)nachgestellt
štátne občianstvo, štátna príslušnosťdie Staatsbürgerschaft
vyživovaná osoba (napr. deti)der Unterhaltsberechtigte
druh bývaniadie Wohnart
byt v súkromnom vlastníctvedie Eigentumswohnung
rodinný domdas Eigenheim
nájom, podnájom, prenájomdie Miete
družstevný bytdie Genossenschaftswohnung
prenajatý bytdie Mietwohnung
spolubývajúcider Mitbewohner
podnájomdie Untermiete
bývajúciwohnhaft
výkon povolaniadie Berufstätigkeit
vzdelaniedie Ausbildung
investičné vkladové kontodas Anlagekonto
zákazníkder Kunde
účtovné operáciedie Buchungen
odškodnenie, odplata, náhradadas Entgelt
právny prípadder Rechtsfall
súčasné povolanieder derzeitiger Beruf
tržbader Umsatzbetrag
dodatočná objednávkadie Nachbestellung
bezplatne, zdarmakostenlos
platobný stykder Zahlungsverkehr
prianie zákazníka (požiadavky)der Kundenwunsch
dlhopisdie Lastschrift
metóda náhleho prevodudas Eilüberweisungsverfahren
výpis z účtuder Kontoauszug
upomienka, pripomienkadie Mahnung
zabezpečenie vkladov, zaistenie vkladovdie Einlagensicherung
záväzná lehotadie Bindungsfrist
daňová povinnosťdie Steuerpflicht
daňové číslodie Steuernummer
potvrdenie o trvalom pobytedie Ansässigkeitsbescheinigung
daň z kapitálových výnosovKESt – die Kapitalertragsteuer
úschova cenných papierovdas Wertpapierdepots
devízový cudzinec (všetky osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v AT)der Devisenausländer
prechodné bydliskoder Zweitwohnsitz
výber v hotovostidie Barabhebung
vklad v hotovostidie Bareinzahlung
úhrada na účetder Zahlungseingang
výpis z účtuder Kontoauszug
zriadenie trvalého príkazuEinrichtung Dauerauftrag
trvalý príkazder Dauerauftrag
zabezpečenie vkladov (na SR známy pod pojmom Fond ochrany vkladov)die Einlagensicherung
účtovná závierkader Rechnungsabschluss
úroky z prečerpaniadie Überziehungszinsen
kreditný úrokder Habenzins
bezhotovostnýbargeldlos
poplatok za vedenie účtudie Kontoführungsgebühren
rezident pre daňové účely vsteuerlich ansässig in
zákazníkder Kunde
Združenie na ochranu úverudie KSV – Kreditschutzvereinigung
vrátaneinklusive
mena (napr. Eur)die Währung
výmenný kurzder Wechselkurs
výber z automatudie Abhebung am Automat
cudzie menydie Fremdwährungen
podúčetdas Unterkonto
dodatočná kartadie Zusatzkarte
vedenie účtudie Kontoführung
osloveniedie Anrede
štátne občianstvodie Staatsbürgerschaft
stanovenie daňovej rezidencieFeststellung von steuerlichen Ansässigkeiten
rezident pre daňové účelysteuerlich ansässig
politicky exponovaná osoba Politisch exponierte Person