Väčšina z nás využíva jeden účet a už len pri pomyslení na založenie nového a ešte k tomu v zahraničí má obavy. Dôvody sú rôzne, od slabšieho porozumenia, čo je spojené s nepríjemnými situáciami, až po strach z nových vecí.

V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že Švajčiarsko síce je v Európe, ale nie je v Európskej únii. Nachádza sa v Schengenskom priestore a platidlom je švajčiarsky frank. Z týchto dôvodov je o to podstatnejšie mať založený účet vo Švajčiarsku a vyhnúť sa napr. poplatkom pri prevode na slovenský účet a brať do úvahy aj menové riziko, tzn. prevod švajčiarskych frankov na euro. Odporúčam prečítať si článok Založenie bankového účtu v zahraničí, kde uvádzam práve dôvody – prečo mať účet v mieste, kde pracujete.

Najčastejšie preferované banky vo Švajčiarsku sú UBS, Raiffeisen, PostFinance, MigrosBank a Kantonalbank (podľa kantónu, kde bývate). Pochopiteľne, je ich viac. A pre ktorú sa rozhodnete, závisí od vašich požiadaviek. Aby ste nemuseli chodiť do každej banky a pýtať sa na aktuálne podmienky, pozrite si stránku www.moneyland.ch v časti „Privatkonten“ a následne „Zum konstenlosen Konto-Vergleich“, ktorá slúži okrem iného aj na porovnanie bankových účtov. Preklad použitej terminológie som pre vás spracoval v závere článku.

TIP

Ak idete za prácou do Švajčiarska po prvýkrát a disponujete len Meldeverfahren/Meldebestätigung, nie všetky banky vám otvoria účet. Informoval som sa (máj 2020) u najčastejšie preferovaných bánk vo Švajčiarsku, aký postoj majú k tejto veci a prinášam vám zhrnutie v tabuľke.

KTO vám umožní a kto NIE otvorenie účtu len s Meldeverfahren/Meldebestätigung

Názov banky

Otvorenie s Meldebestätigung/Meldeverfahren (tzn. bez povolenia L, B, ..)

Poznámky

Privatkonto

možná online žiadosť a založenie účtu; nutná návšteva pobočky na potvrdenie osobných údajov; 25 CHF/mes. za vedenie účtu – po doložení povolenia L/B sa poplatok neúčtuje; poplatok za vedenie účtu 5 CHF/mes. 

založenie účtu akceptujú len u ľudí s dokladmi z Rakúska, Nemecka, Lichtenštajnska, Francúzska a Talianska; po získaní povolenia je možné otvoriť si účet

po získaní povolenia je možné otvoriť si účet

možno; konečné rozhodnutie na otvorenie účtu s Meldebestätigung má regionálny manažér

založenie účtu pre ľudí s trvalým pobytom v zahraničí len osobnou návštevou; 30 CHF/mes. za vedenie účtu (nevzťahuje sa na obyvateľov krajín, s ktorými Švajčiarsko susedí; vzťahuje sa na trvalý pobyt, nie je možné znížiť sadzbu po získaní povolenia); pri celkovom mesačnom príjme do 7 500 CHF/mes. sa na účet vzťahujú dodatočné poplatky 3,0 CHF/mes.

Mojím odporúčaním na záver je:

Ako z tabuľky vyplýva, na začiatok by pre vás bolo ideálne založiť si účet v PostFinanceneskôr doložiť pobytové povolenie z dôvodu zníženia mesačnej platby. Do úvahy pripadá aj Migros Bank, tam je však potrebné brať do úvahy rozhodnutie regionálneho manažéra, ako aj vyšší poplatok za vedenie účtu.

Posledným, ale o to príjemnejším krokom je zaslanie bankových údajov svojmu zamestnávateľovi. 😉


SLOVNÁ ZÁSOBA, S KTOROU SA MÔŽETE STRETNÚŤ

Na vyhľadávanie odporúčam napísať konkrétne slovo/slovné spojenie (používajte aj mäkčene, dĺžne, ..) v časti „hľadať“.

SLOVENSKÝ NÁZOVNEMECKÝ PREKLAD
príležitostný užívateľdie Gelegenheitsnutzer
užívateľ s výnimočným použitím kartydie Wenignutzer
užívateľ s častým používaním kartydie Vielnutzer
vnútrozemský užívateľdie Inlandnutzer
zahraničný užívateľdie Auslandnutzer
splátka po častiachdie Teilzahlung
oslobodenie od poplatkovdie Gebührenbefreiung
uprednostňovaťbevorzugen
pôvoddie Herkunft
aktívadie Vermögenswerte
vkladdie Einlage
preveriť, prekontrolovaťüberprüfen
ustanovenie, predpisdie Bestimmung
znaky pravdivostidie Echtheitsmerkmale
správa cenných papierovdie Wertschriftenverwaltung
úrokydie Zinsen
odmietnuť, zamietnuťablehnen
povinná starostlivosťdie Sorgfaltspflicht
mena, valutadie Währung
úroková sadzba, mierader Zinssatz
inkasná forma platieb, príkazné inkasodas Lastschriftverfahren
prípravadie Vorbereitung
jednotlivecdie Einzelperson
žiadosťdas Beantragen
žiadať, požiadaťbeantragen
podmienky používaniadie Nutzungsbedingungen
platobné podmienkydie Zahlungskonditionen
potvrdenka o zaplatení účtudie Saldierung
rozpisdie Aufschlüsselung
zisk z úrokovder Zinsgewinn
návraty, stiahnutia sa die Rückzüge
otvorenie účtu, založenie účtudie Kontoeröffnung
vedenie účtudie Kontoführung
výpovedná lehotadie Kündigungsfrist
celkový majetokdas Gesamtvermögen
zostatok na účteKontosaldierung
zrušenie bankového vzťahuAuflösen Bankbeziehung
uzavretie účtuder Kontoabschluss
výpisy z účtovdie Kontoauszüge
úhrada na účte, vstup platieb der Zahlungseingang
odchádzajúca platba v tuzemskuZahlungsausgang Inland
odchádzajúca platba do zahraničiaZahlungsausgang Ausland
cudzia menadie Fremdwährung
príkazné inkaso, príkaz na inkasoLSV / das Lastschriftverfahren
dlhodobý príkaz na úhradu, trvalý príkazder Dauerauftrag
ročný poplatok za debetnú kartuJahresgebühr Debitkarte
ročný poplatokdie Jahresgebühr
výber peňazí v hotovostider Bargeldbezug
mesačné výpisy z účtuMonatliche Kontoauszüge
vnútroštátny platobný stykder Zahlungsverkehr
poplatok za kartu (debetná karta)Kartengebühr (Debitkarte)
výber peňazí v hotovosti (vnútrozemie)Bargeldbezüge Inland (Debitkarte)
výber peňazí v hotovosti (zahraničie)Bargeldbezüge Ausland (Debitkarte)
nákupy (vnútrozemie)Einkäufe Inland (Debitkarte)
nákupy (zahraničie)Einkäufe Ausland (Debitkarte)
zisk z úrokovder Zinsgewinn
rozpisdie Aufschlüsselung
bez ohľadu na majetokunabhängig vom Vermögen
limit prečerpaniaÜberzugslimite
pracovné povoleniedie Arbeitsbewilligung